Toestemming

Belangrijk om te weten
Corona opt-in

Uitwisselen van informatie

Huisarts
Apotheek

Toestemming

Als je behandeld wordt in het ziekenhuis wil je graag de beste zorg ontvangen. Ook je zorgverleners hebben het beste met je voor. In sommige gevallen lukt dit nog beter als zij onderling informatie over jouw medische situatie kunnen delen. Dit mag echter alleen met jouw toestemming. Een goede zaak, maar wel iets om over na te denken én over te beslissen!

Wat is belangrijk om te weten?

Het leveren van de best mogelijke zorg voor jou staat voorop. Met het delen van medische informatie willen zorgverleners en –aanbieders de zorg beter, sneller en veiliger maken. Het delen van jouw gegevens gebeurt niet zomaar, hier zijn strikte voorwaarden aan gesteld.

‘Corona opt-in’

Op verzoek van de koepels van zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland en besluiten van de Minister van VWS over de zogenoemde ‘Corona opt-in’, heeft VZVZ de regiobegrenzing in het LSP uitgezet, zodat deze geen belemmering vormt voor het opvragen van jouw gegevens als je elders in het land behandeld zou worden. Zorgverleners op de huisartsenpost, coronapost of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis kunnen nu, in het kader van de Corona opt-in dus overal in Nederland de professionele samenvatting van het dossier van jouw eigen huisarts raadplegen. Meer informatie hier over vind je op de volgende website: www.inzageopdehap.nl/

Uitwisselen van informatie

Jouw zorgverlener stelt je medische gegevens alleen beschikbaar voor inzage als jij daar vooraf toestemming voor geeft. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd indien van belang voor jouw zorgverlening. In het computersysteem van je zorgverlener wordt vastgelegd of je toestemming hebt gegeven.

Toestemming huisarts

Wanneer je toestemming geeft aan je huisarts om medische gegevens te delen én beelden en documenten uit te wisselen met andere zorgverleners, kunnen de volgende gegevens worden ingezien door zorgverleners, indien noodzakelijk voor de behandeling:

  • Alle belangrijke diagnoses
  • Actuele diagnoses van de laatste 2 jaar
  • Aantekeningen van de laatste 4 maanden of laatste 5 consulten
  • Medicatie
  • Allergieën

Toestemming apotheek

Wanneer je toestemming geeft aan jouw apotheek om medische gegevens te delen én beelden en documenten uit te wisselen met andere zorgverleners, betekent dit twee dingen.

1.    De volgende gegevens kunnen worden ingezien door zorgverleners, indien noodzakelijk voor de behandeling:

•    Medicatie
•    Allergieën

2.    Daarnaast is het mogelijk om vanuit de apotheek relevante laboratoriumgegevens bij andere zorgaanbieders op te vragen ten behoeve van de medicatiebewaking en -begeleiding. Het gaat hierbij om inzage in laboratoriumuitslagen van onderzoeken aangevraagd door je huisarts en/of je specialist.

Vastleggen van informatie voor huisarts en apotheek

Vastleggen voor huisarts en apotheek

Je kan jouw toestemming of bezwaar vastleggen bij je eigen huisarts en apotheek. Hiervoor kan je het formulier in de folder gebruiken. Deze vind je in de downloads. Kom je bij meerdere apotheken? Leg dan per apotheek toestemming of bezwaar vast.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je altijd op de hoogte blijven? Laat dan je gegevens achter en ontvang het laatste nieuws in je mail.