Z6_N9K0IH80NGPM10Q5AQ15T31020
{}
Z7_N9K0IH80NGPM10Q5AQ15T310I6

Manifest regionale samenwerking

Actions
Loading...

Manifest regionale samenwerking

In 2019 zijn we begonnen met werksessies omtrent het versterken van regionale samenwerking op het gebied van digitalisering. Hieruit bleek al snel dat er veel animo was om deze samenwerking in de regio te versterken. Uiteindelijk hebben de werksessies geleid tot het Manifest Regionale samenwerking. Dit manifest is op 4 februari 2020 door een groot aantal regionale bestuurders ondertekend. Hierin beloven we in Twente te streven naar de juiste informatie tijdig op de juiste plek.  Een mooie mijlpaal, waar we trots op mogen zijn!

 “Alleen door samen te werken kunnen we een betere uitkomst, patiëntervaring en zorgverlenerservaring realiseren tegen lagere kosten. Samen zorgen we er in de regio voor dat de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon aanwezig is.”

Wil je het manifest nog eens teruglezen of downloaden?

Bekijk hier het Manifest Regionale samenwerking