Z6_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22080
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22081
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV220O1

Aftrap roadshow RSO Nederland en VWS

October 31, 2017

Maandag 30 oktober vond in Enschede de aftrap plaats van de roadshow die RSO Nederland en het ministerie van VWS samen organiseren om regionale én landelijke initiatieven op het gebied van informatie-uitwisseling in de zorg samen te brengen. Een gemêleerd gezelschap van deelnemers van ZorgNetOost waaronder de beide ziekenhuizen, VVT- en GGZ-instellingen en de Huisartsenkring Twente ging in gesprek met Ron Roozendaal en Tim Postema van VWS.

Ron Roozendaal benadrukte in deze bijeenkomst het belang van de regio. Immers, zo zei hij, 90% van de zorg vindt plaats binnen de regio en daar ligt dus ook de grootste behoefte aan informatie-uitwisseling. Dat we dat in Twente beseffen en al veel hebben gerealiseerd werd in de bijeenkomst wel duidelijk. De outcomedoelen van het Informatieberaad: medicatieveiligheid, patiënt centraal, gegevensuitwisseling en overdracht en eenmalig vastleggen – meervoudig gebruik komen overeen met de doelstellingen die de partners in de regio hebben.

De aanwezigen hadden ook nog wel wat vragen aan VWS en het Informatieberaad waar de afspraken worden gemaakt om tot een duurzaam informatiestelsel te komen. Die vragen liggen vooral op het terrein van afspraken en standaarden die je niet per regio wilt of kunt maken, maar die landelijk ingevoerd moeten worden.

Twee oproepen uit de regio worden door VWS van harte onderschreven: kijk wat er al is (in de regio’s) en gebruik dat als uitgangspunt voor opschaling én gebruik de regio’s als proeftuin voor landelijke initiatieven.

 

Met deze eerste bijeenkomst hebben we een volgende stap gemaakt in het samenwerken in de zorg, binnen de regio, tussen de regio’s en landelijk.

 

ZorgNetOost Bijeenkomst Informatieberaad  ZorgNetOost Bijeenkomst Informatieberaad  2   ZorgNetOost Bijeenkomst Informatieberaad 3

Z7_GAC8H902K0GN80AQUKBBUO30H1

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Z7_GAC8H902KO1OF0AAS0AC4010O5