Apparaten praten al met elkaar, nu de mensen nog

March 8, 2017

Onlangs werd Renie geïnterviewd door IHE Nederland over RSO Nederland en samenwerking in de regio. Meer hierover vertelt ze bij de Zorg & ICT Beurs op donderdag 15 maart. Benieuwd naar het interview? Lees hier het volledige interview of bekijk het op de website van IHE Nederland.

Interview Renie Heerbaart door IHE Nederland. 

(bron: IHE Nederland, 6 maart 2017)

Software en apparaten met elkaar laten communiceren voor een optimale gegevensuitwisseling lukt al. Nu de mensen binnen de zorg nog. RSO Nederland wil hier een bijdrage aan leveren, zegt Renie Heerbaart, voorzitter van de vereniging. Hoe? Dat legt ze uit in een lezing tijdens de beurs Zorg & ICT namens IHE Nederland. 

Lange tijd was ze niet zo enthousiast over de oprichting van RSO Nederland. Nu staat ze als voorzitter aan het roer van de vereniging. Dat de regionale samenwerkingsorganisaties die zich binnen de zorg inzetten voor standaardisatie van informatie-uitwisseling en communicatie, zo’n vier keer per jaar bij elkaar kwamen voor overleg, vond Renie Heerbaart, zelf directeur van de Twentse regionale samenwerkingsorganisatie IZIT, prima. Maar echt voorstander van het formaliseren van die samenwerking, was ze niet. “Je bent zo snel als het langzaamste lid,” zegt ze over haar aanvankelijke scepsis.

Netvlies
Die stelligheid veranderde toen Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deals ging sluiten met innovatieve regio’s. “Daar zaten wij niet bij. Ze wist blijkbaar niet, wat wij allemaal al behaald hebben op het gebied van gegevensuitwisseling.”

Dat zat Heerbaart niet lekker. Het stak zelfs een beetje. Toen begon bij haar de gedachte te leven dat het formaliseren van de samenwerking tussen de regio’s misschien toch wel handig is. Niet alleen om bij de minister en haar ministerie op het netvlies te komen, maar ook bij de zorginstellingen en koepels in het land. Want hoewel er al veel bereikt is, is standaard informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen nog steeds niet vanzelfsprekend, weet de voorzitter van RSO Nederland. Oorzaken daarvan: “Men is zich niet bewust van de noodzaak ervan en er wordt te makkelijk over gedacht.”

Vanzelf
Heerbaart ervaart in de praktijk dat er te weinig aandacht is voor het onderling maken van afspraken. “Je ziet regelmatig de houding bij zorginstellingen: oké, apparatuur en software hebben dezelfde IHE-profielen, dan gaat het uitwisselen van gegevens vanzelf.” Niet dus. Heerbaart haalt een voorbeeld aan ter illustratie. “Bloeddruk is bloeddruk, zou je denken, maar over zoiets simpels bestaat in de communicatie tussen huisarts en specialist regelmatig onduidelijkheid. Daar moeten dus afspraken over gemaakt worden. Niet alleen software en apparatuur moeten met elkaar samenwerken, maar ook de mensen.”

Om te illustreren waar RSO Nederland staat ten opzichte van IHE Nederland, haalt Heerbaart de vijf lagen van interoperabiliteit aan. “IHE Nederland houdt zich vooral bezig met de twee onderste lagen: applicatie en ict-infrastructuur. Wij opereren vooral in de bovenste drie lagen: organisatie, proces en informatie. Maar we streven naar hetzelfde doel.”

Zorgcommunicatie
In november zag RSO Nederland het licht. De uitdaging die de vereniging zichzelf stelt: het creëren van een landelijk dekkend netwerk van zorgcommunicatie. Het is heel hard werken, zegt ze. Bij het organiseren van zorg zijn namelijk héél veel verschillende partijen betrokken en die moeten allemaal de noodzaak gaan inzien van goede onderlinge communicatie. “Bij de een gaan de luiken gelijk dicht als we aankloppen, bij de ander worden we enthousiast onthaald.”

Eenmaal binnen staan er vaak andere te nemen hobbels klaar. “Tijdgebrek, onwetendheid en inflexibiliteit. Men wil dan wel, maar dan wordt gezegd: ‘Er moet wel met onze standaard worden gewerkt.’ En dan zijn er nog de verschillende belangen van al die gesprekspartners.”

Strijdvaardig
Heerbaart vergelijkt haar werk als voorzitter van RSO Nederland met ontwikkelingssamenwerking. Heerlijk vindt ze het. Het maakt haar strijdvaardig. Dat komt waarschijnlijk door haar achtergrond. Voordat Heerbaart in 2005 aan de slag ging bij IZIT, had ze al een hele carrière achter de rug in de jeugdzorg en het welzijnswerk. Ze studeerde in het verleden ook pedagogie. Heerbaart vertelt over haar ervaringen met meisjes in gesloten jeugdinrichtingen. “Vaak is hun wens een kind krijgen. Waarom? Ze redeneren: ‘Dat kind houdt onvoorwaardelijk van mij.’ Niet zelden legt dat kind hetzelfde traject af als de moeder. Mijn doel in die tijd: als het mij lukt om dat patroon één keer te doorbreken, dan heeft mijn tijd en moeite zin gehad.” Zo staat ze ook in deze wedstrijd. “Het is echt een ontzettend belangrijk onderwerp. Goede informatie-uitwisseling draagt bij aan het welzijn van cliënten en patiënten.” Dat motiveert haar enorm. Daarom ook heeft ze de uitnodiging van IHE Nederland om te spreken tijdens Zorg & ICT gelijk geaccepteerd. Heerbaart lachend: “We moeten wereldberoemd in Nederland worden.”

Gevoeligheden
Om de neuzen van iedereen dezelfde kant op te laten wijzen, is het volgens Heerbaart cruciaal om te weten wat er in de regio speelt. Alleen op die manier kun je het vertrouwen winnen van regio’s met wie je in gesprek bent. “Dat we in Twente met IZIT veel hebben kunnen bereiken, komt omdat we weten hoe de lijnen lopen en wat de gevoeligheden zijn. We kunnen ons goed verplaatsen in anderen en dat helpt in de gesprekken. In Zeeland hadden we dat nooit kunnen bereiken. Puur en alleen omdat we daar niet vandaan komen.” Daarom is het volgens Heerbaart ook belangrijk dat standaardisatie van informatie-uitwisseling en communicatie in eerste instantie op regionaal niveau begint. “Als je elkaar kent, dan vertrouw je elkaar ook en ben je eerder bereid informatie uit te wisselen.”

Xxxtathon
Het grote voordeel van RSO Nederland is, dat de regionale kennis nu gebundeld kan worden, legt de voorvrouw uit. “In Twente zijn we bijvoorbeeld in de ziekenhuizen heel ver met het XDS-netwerk. In eerste instantie vooral gebruikt voor het uitwisselen van beelden, maar nu ook voor documenten, zoals patiëntentoestemming. Dat wiel hoeven andere regio’s  niet meer uit te vinden, dat kan gewoon van ons overgenomen worden. Scheelt tijd en kosten.”

IHE Nederland is voor Heerbaart niet alleen een partij waarmee ze samenwerkt, maar ook een bron van inspiratie. Ze wil parallel aan de Connectathon van 2018 in Nederland (!) een Xxxtathon organiseren. Over hoe die eruit moet zien heeft ze al ideeën, maar prijsgeven wil ze die nog niet. “Ik kan alleen zeggen dat ik daar IHE en het ministerie van VWS voor nodig heb. In september wil ik er pas meer over kwijt.”

 

          

 

 

 

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.