Z6_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22080
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22081
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV220O1

Een goed bewaard geheim?

May 19, 2020

Deze week gaan we in op het thema 'Privacy op de werkplek’. We plaatsen de komende weken een kort artikel of een tip over dit onderwerp. Vandaag nemen we je mee in de onderwerpen beroepsgeheim en geheimhouding.

Het beroepsgeheim zorgt voor een vrije toegang tot de zorg en is bedoeld om de patiënt en de samenleving te bescherming. Daarnaast beschermt het beroepsgeheim de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Het beroepsgeheim bestaat uit twee delen: de zwijgplicht en het verschoningsrecht. Een andere naam voor zwijgplicht is geheimhoudingsplicht. Dit geeft de arts de plicht te zwijgen over alles wat hem bekend wordt tijdens de uitoefening van zijn vak. Het verschoningsrecht betekent dat de arts het recht heeft om zich tegenover politie en justitie te verschonen van het afleggen van een getuigenverklaring of beantwoorden van vragen, als hij door te spreken zijn geheimhoudingsplicht zou schenden.

Wat zijn de uitzonderingen op het beroepsgeheim?

a)    Toestemming van de patiënt
b)    Veronderstelde toestemming van de patiënt
c)    Wettelijke bepaling
d)    Rechtstreeks betrokken hulpverleners, vervangers en vertegenwoordigers
e)    Conflict van plichten
f)    Zwaarwegend belang

Voor meer toelichting op de uitzonderingen van het beroepsgeheim, klik hier.(pagina 126-132)
Het beroepsgeheim geldt voor alle zorgverleners die werkzaam zijn in een vorm van hulpverlening, behandeling, ondersteuning of begeleiding. Dit kunnen ook zorgverleners zijn die niet BIG-geregistreerd zijn. Ze vallen dan niet onder het tuchtrecht. De geheimhoudingsplicht is op hen wel van toepassing.

 

Z7_GAC8H902K0GN80AQUKBBUO30H1

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Z7_GAC8H902KO1OF0AAS0AC4010O5