Handreiking interoperabiliteit

December 3, 2019

Onlangs mocht Renie vanuit RSO Nederland de handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen uitreiken aan Erik Gerritsen, Secretaris Generaal, Ministerie van VWS. Iets waar we als regionale samenwerkingsorganisaties trots op zijn!

In veel regio’s wordt gewerkt aan de realisatie van een XDS-infrastructuur en in een aantal regio’s is zo’n infrastructuur al aanwezig. Langzaam ontstaat hierdoor een landelijk dekkend netwerk van XDS affinity domeinen. Omdat de zorg zich niet beperkt tot regiogrenzen, bestaat steeds vaker de behoefte om de affinity domeinen onderling met elkaar te verbinden. Dit lukt alleen als bij de inrichting van de afzonderlijke affinity domeinen rekening wordt gehouden met interoperabiliteit tussen de domeinen. Hiervoor zijn afspraken nodig op alle niveaus van het interoperabiliteitsmodel, van bestuur tot techniek.

Binnen de verschillende Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO’s) is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de implementatie van XDS-infrastructuren. Door kennis, ervaring en ‘best practices’ met elkaar te delen, kan een grotere eenduidigheid in de inrichting van de verschillende XDS affinity domeinen bereikt worden en kunnen de RSO’s elkaar bovendien versterken en projecten versnellen.

RSO NL heeft daarom het initiatief genomen een nieuwe versie van de Handreiking Interoperabiliteit op te stellen met de volgende doelstellingen:

- het uitbrengen van een nieuwe versie van de bestaande Handreiking Interoperabiliteit, om kennis, ervaringen en een handboek voor implementatie, op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel, vast leggen en met elkaar delen;

- het geven van een zo volledig mogelijk overzicht van een XDS implementatie dat kan dienen als richtlijn om nieuwe XDS-initiatieven te versnellen;

- het geven van adviezen en uitgangspunten voor de inrichting van een XDS-infrastructuur om te komen tot een meer eenduidige (standaard) inrichting van XDS-netwerken in Nederland ter bevordering van de interoperabiliteit tussen deze netwerken;

- het geven van een toetsingskader met eisen waaraan XDS Affinity Domains moeten voldoen om aan elkaar te kunnen koppelen en maximale interoperabiliteit te bereiken voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders binnen de regio en over regiogrenzen heen.

RSO Nederland heeft in samenwerking met Nictiz de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen’ opgeleverd. Dit uitgebreide document bevat, inrichtingsprincipes op alle lagen van interoperabiliteit, ook een Normenkader die een gelijke en toetsbare kwaliteit van de XDS Affinity Domains moet gaan waarborgen.

ZorgNetOost heeft een flinke bijdrage geleverd aan deze handreiking: Bennie als expert op het gebied van XDS, Marloes had een belangrijk aandeel in de eindredactie en Renie was betrokken vanuit van RSO Nederland.

Benieuwd naar de uitreiking? Bekijk hem hieronder.

 

Handreiking interoperabiliteit

Bijlages handreiking

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.