Hoe lang bewaar je persoonsgegevens?

August 7, 2019

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens voor. Hoe kan je dan bepalen hoe lang je gegevens mag bewaren? Uitganspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan strikt noodzakelijk.

Om te bepalen hoe lang je persoonsgegevens mag bewaren, kunnen onderstaande vragen helpen:

- Zijn er wettelijke gronden waar je je aan moet houden?

- Hoe lang heb je de gegevens nodig voor het doel waarvoor ze worden verwerkt?

- Indien je bent aangesloten bij een brancheorganisatie, biedt deze dan meer informatie over bewaartermijn voor je sector?

Het advies is om de persoonsgegevens die je verwerkt periodiek te controleren. Wis of anonimiseer de persoonsgegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken.

Voor meer informatie en tips over bewaartermijn, zie de website van de AP.

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.