Z6_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22080
{}
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV220O1

Medicatiemaandag

April 26, 2021

ZorgNetOost zet zich in voor goede en veilige uitwisseling van medische gegevens. Medicatiegegevens zijn daar een belangrijk onderdeel van. We merken dat juist voor dit thema afstemming en samenwerking van groot belang zijn. Bij het programma Medicatieoverdracht zijn namelijk 10 sectoren betrokken en landelijk 16.000 zorgorganisaties. 

We maken samen afspraken over het uitwisselen van medicatiegegevens. En dan voelen we ons binnen ZorgNetOost als een vis in het water. De kunst voor medicatieoverdracht is om sectoren en organisaties binnen die sectoren; de vissen, synchroon te laten zwemmen. We kunnen stap voor stap het medicatieproces verbeteren, als de juiste sectoren op het juiste moment betrokken worden. Daarvoor is het van belang om goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen van bijvoorbeeld het landelijk programmateam. En dat gebeurt in Medicatiemaandag. Iedere twee weken geeft Anja Paap ons een update vanuit het landelijke programmateam. 


Medicatiemaandag heeft voor ons vooral meerwaarde, omdat het een belangrijke schakel vormt tussen de landelijke ontwikkelingen en de regio. Een soort check of de vissen dezelfde richting op zwemmen, en of ze hetzelfde tempo aanhouden. We merken dat de informatievoorziening beter wordt, en dat is fijn. Een goed voorbeeld daarvan is de website samenvoormedicatieoverdracht.nl. Daarnaast is recent het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg akkoord bevonden door de ministerraad. Het voorstel gaat nu naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet gaan regelen dat medische gegevens verplicht elektronisch uitgewisseld worden tussen zorgverleners. Men is begonnen met vier gegevensuitwisselingen, waaronder digitaal receptenverkeer. Frits Elferink, voorzitter van de werkgroep die de norm voor het digitaal receptenverkeer voorbereidt, geeft aan: ‘om straks zeker te weten dat berichten van een arts naar een apotheker en retour foutloos overkomen en vloeiend verlopen, is het zaak om nu de juiste normen te definiëren’. In de medicatiemaandaggroep zitten een aantal apothekers. Handig! Want zo weten we snel wat de nieuwe norm die het digitaal receptenverkeer gaat regelen, precies betekent. Daarmee kunnen we onze regio, bijvoorbeeld de leden van onze klankbordgroep LSP, beter informeren.


Een ander voordeel van Medicatiemaandag is vraagbundeling. Als een RSO een vraagt heeft aan bijvoorbeeld een leverancier of aan het landelijk programmateam, is de kans groot dat een andere RSO daar ook mee worstelt. Door Medicatiemaandag weten we van elkaar waar we ons mee bezighouden, en kunnen we onze vraag gezamenlijk stellen. Want, samen zwem je harder. 

Z7_GAC8H902K0GN80AQUKBBUO30H1

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Z7_GAC8H902KO1OF0AAS0AC4010O5