Nivel brengt knelpunten huisartsenzorg in kaart

July 30, 2019

Hoe gaat de vraag naar huisartsenzorg in de regio zich de komende vijf jaar ontwikkelen? Hoeveel personele capaciteit staat daar tegenover? Hoe ervaren huisartspraktijken de werkdruk? Op o.a. deze vragen wordt een antwoord gegeven in de factsheets per regio.

In de factsheet van de regio Twente worden de volgende zaken benoemd als meest opvallend voor onze regio:

• Er relatief veel solo praktijken zijn;
• De patiëntenpopulatie verandert naar meer 65+ en meer chronisch zieken, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;
• Een groot deel van de praktijken (sterk) te maken heeft met piekbelasting;
• Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten ruim voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. In de praktijk blijken er vaak minder plaatsen aangeboden te worden dan er in theorie beschikbaar zouden zijn en is vraag en aanbod van stages vooralsnog moeilijk inzichtelijk te maken. Nader onderzoek hiernaar is wenselijk;
• Praktijken aangeven met name een (groot) tekort aan huisartsen en ook aan doktersassistenten te verwachten; de prognoses ondersteunen dit beeld niet: voor huisartsen wordt een toename verwacht, en voor doktersassistenten slechts een klein tekort;
• Voor POH’s en POH’s GGZ worden wel grote tekorten verwacht;
• De ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• Het voorzieningenniveau onder druk staat; 2 van de 5 praktijken kon in de afgelopen 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen, en 4 van de 5 verwacht dit voor de komende vijf jaar;
• Er wel door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.

Ben je benieuwd naar de hele factsheet? Bekijk hem hier.

 

 

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.