Z6_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22080
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22081
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV220O1

Pilot opvragen medicatie en ICA via LSP van start

July 2, 2020

Deze week zijn Ambulance Oost en Ambulance Ijsselland gestart met de pilot ‘Opvraging medicatie en ICA via het LSP’. Met deze opvraging kan de zorgverlening zo goed mogelijk afgestemd worden op de gezondheidssituatie van de patiënt.

De beschikbaarheid van actuele medische gegevens van de patiënt is essentieel en onmisbaar om kwalitatief hoogstaande spoedzorg te kunnen leveren. In opdracht van het bestuurlijk ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Euregio is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met ZorgNetOost om 24 x 7 (uur) te beschikken over relevante medische gegevens in de acute zorgketen.
Naar aanleiding van de wensen van de zorgprofessionals en het programma van eisen, zijn meerdere oplossingen in kaart gebracht. Deze verschillende oplossingen zijn besproken met de ketenpartners. Daarbij werd de voorkeur uitgesproken om voor de acute zorgverlening regionaal prioriteit te geven aan het breder beschikbaar maken van medische gegevens via het LSP.
Bij acute zorg is het grootste knelpunt dat men nu niet kan beschikken over relevante medische gegevens die wel elders beschikbaar zijn in de ‘reguliere’ zorgketen. Met deze oplossing kan dat knelpunt weggenomen worden.

Over de pilot
De pilot is een vervolg op de succesvolle ‘pre-pilot’ met een beperkt aantal ambulanceverpleegkundigen. Tijdens de pilot vragen ambulanceverpleegkundigen gegevens op over medicatie en ICA (Intolerantie, Contra-indicatie en Allergieën) van hun patiënten. Zo kan de zorgverlening zo goed mogelijk afgestemd worden op de gezondheidssituatie van de patiënt. Dit werkt met een viewer die ontwikkeld is door Enovation. Dezelfde viewer wordt ook door andere zorgaanbieders gebruikt, waaronder ziekenhuisapothekers.
De ambulanceverpleegkundige kan deze gegevens opvragen via het LSP* (Landelijk Schakel Punt) Zij gebruiken hierbij een UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie) ten behoeve van authenticatie en autorisatie. Er kunnen alleen gegevens worden opgevraagd van patiënten die daarvoor toestemming hebben verleend aan de apotheek.

De doelstellingen van de pilot
De belangrijkste doelstellingen van de pilot zijn om praktijkervaring op te doen met het opvragen van gegevens, en om na te gaan in hoeverre én in welke situaties het opvragen van de medische patiëntgegevens de zorgverlening op de ambulance verbetert. De ambulanceverpleegkundigen noteren tijdens de pilotperiode wat de bijdrage van de opvraging voor de zorgverlening is, en welke ervaringen zij daarbij opdoen. Na de pilot worden alle ervaringen verzameld en geëvalueerd. De pilot loopt tot eind 2020.

Vervolgpilots
Parallel worden nu alvast voorbereidingen getroffen voor een vervolgpilot bij Ambulance Oost in samenwerking met o.a. LHV-kring Twente, Acute Zorg Euregio en ZorgNetOost. In deze vervolgpilot worden ook gegevens opgevraagd uit het huisartsdossier. Naast medicatiegegevens komt hiermee informatie beschikbaar over onder meer de actieve episodes en de actuele dossiergegevens van de laatste tien dagen.

Richtlijn Acute Zorg
De bevragingen van het LSP vinden plaats conform de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg van Nictiz: https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/acute-zorg/
De NVMMA, NHG, NVSHA, V&VN ambulancezorg, AZN en de Patiëntenfederatie hebben hiervoor onder regie van de VZVZ een autorisatierichtlijn opgesteld.

Hoe verder na de pilots?
Op basis van de resultaten van de beide pilots worden aanbevelingen aan de sector gedaan t.a.v. de wenselijkheid van landelijke implementatie. Daarin wordt extra aandacht besteed aan de benodigde protocollen, techniek, communicatie en randvoorwaarden.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze pilots kan men contact opnemen met Nienke Wagenaar, projectleider VZVZ, 06 24678525, wagenaar@vzvz.nl, of Marloes Elskamp-Sanders, projectleider ZorgNetOost, 06 10882480, marloessanders@zorgnetoost.nl

 

Z7_GAC8H902K0GN80AQUKBBUO30H1

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Z7_GAC8H902KO1OF0AAS0AC4010O5