Z6_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22080
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22081
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV220O1

Samenwerking met een uitroepteken

June 12, 2019

Dinsdag 11 juni was de kick-off van de sessies voor het versterken van de regionale samenwerking. De uitnodiging hiervoor begon met een vraagteken, het doel was immers om te verkennen of er behoefte is aan meer regionale samenwerking. Na de succesvolle bijeenkomst concluderen we dat deze behoefte er is. We veranderen daarom het vraagteken in een uitroepteken: "Digitale samenwerking in Twente!".

Tijdens de plenaire sessie kwam de discussie al goed op gang en maken we op dat we in de regio dezelfde uitdagingen zien. Uitdagingen waar we samen een Twents antwoord op willen geven. Zo zien we aan de ene kant een verhoging van de werkdruk voor zorgprofessionals door de toenemende zorgvraag. Dit komt onder meer doordat mensen ouder worden, we meer ziekten kunnen behandelen en er meer complexe patiƫnten zijn. Aan de andere kant zien we in Twente een steeds groter tekort aan capaciteit in de zorg, van zowel zorgprofessionals als in de ICT. Belangrijke redenen hiervoor zijn de vergrijzing van het personeel en de trend om parttime te werken, maar ook doordat we moeite hebben om bijvoorbeeld huisartsen en medisch specialisten naar Twente te halen. Kortom meer werk, met minder capaciteit. Hoog tijd om de handen ineen te slaan en met slimme regionale oplossingen te komen om deze vraagstukken het hoofd te bieden.

Na de zonovergoten pauze werden in werkgroepen de gekozen thema's verder verkend; communicatie met patiƫnten, communicatie met professionals en het terugbrengen van de versnippering van het applicatielandschap. In de gezamenlijke afsluiting kwam naar voren dat de verschillende werkgroepen hetzelfde hebben geconcludeerd wat betreft we nu nodig hebben om een regionaal antwoord te kunnen geven op de vraagstukken:
1. Communiceren via dezelfde standaarden
2. Belang van regionale afspraken
Een duidelijke oproep voor regionale afstemming. We gaan dan ook werken aan een Twentse versie van de NEN; de TWEN! In de zomerperiode wordt hiervoor een eerste aanzet gedaan, zodat we hier concreet mee aan de slag kunnen in de vervolgsessie.

Meer informatie
Ben je benieuwd naar de presentatie van de kick-off of wil je hem nog een keer nalezen? Kijk dan hier op onze website. Wil je meer weten over de ontwikkelingen op dit gebied? Neem dan contact op met Marloes Elskamp-Sanders via marloessanders@zorgnetoost.nl.

Z7_GAC8H902K0GN80AQUKBBUO30H1

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Z7_GAC8H902KO1OF0AAS0AC4010O5