Z6_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22080
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22081
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV220O1

Wat leren we van de coronacrisis?

June 15, 2020

Corona heeft afgelopen maanden veel gevraagd van onze samenleving. Door snel te handelen, met strikte richtlijnen en waar nodig versoepelde regelgeving werd de zorg aangepast op de crisis. De coronacrisis heeft ook een aantal innovaties versneld. Innovaties waar we al jaren over praten, kwamen razendsnel van de grond. Veel van de initiatieven die tijdens de coronacrisis werden ingezet zijn vele jaren ervoor al getest met pilots. Deze pilots vonden echter nooit hun weg tot realisatie. Tot nu. Onder de corona-druk werd alles vloeibaar. Vanuit ZorgNetOost roepen we op om in gesprek te gaan over deze ‘gedwongen innovaties’.

Tijdens corona zagen we:
 
Een brede inzet van beeldbellen
Het beeldbellen kwam snel van de grond. Er werden werkwijzen bedacht, toepassingen bekeken en gekozen. Elke organisatie vond een oplossing. Als patiënt heb je nu te maken met verschillende beeldbeltoepassingen die je moet gebruiken. Kunnen we komen tot een gezamenlijke standaard die patiënt- en professional-vriendelijk is?
 
Een sterke toename in de uitwisseling van medische gegevens
Onder andere regiogrenzen werden opgeheven voor huisartsenposten om patiëntdossiers te raadplegen. Dit wordt na de coronacrisis teruggedraaid. Ziekenhuizen specialiseren zich meer en meer. Dat betekent dat bovenregionaal patiënten verkeer blijft aanhouden in de toekomst. Het is waardevol om de discussie te voeren over de meerwaarde en blijvende uitwisseling van deze gegevens.
 
Versnelde uitrol van innovaties voor gegevensuitwisseling
Op initiatief van het ministerie van VWS werd in korte tijd een online coronaportaal geïntroduceerd. Hierdoor konden ziekenhuizen patiëntinformatie met elkaar uitwisselen als patiënten wegens het coronavirus verplaatst moesten worden naar een ander ziekenhuis. Via het portaal kunnen radiologische beelden, verslagen, documenten en andere relevante informatie over een patiënt beschikbaar gemaakt worden voor het ontvangende ziekenhuis. Daarnaast hoeven beelden niet langer met fysieke DVD’s gedeeld te worden, door de versnelde uitrol van het Twiin DVDExit-project. Hierin participeert ZorgNetOost namens RSO Nederland. Laten we reflecteren op de meerwaarde van deze innovaties en wat we daarvan willen behouden.


Een oproep tot discussie: bouwen aan innovaties van blijvende waarde
Een aantal innovaties hebben hun waarde aangetoond. Het is de moeite waard om in gesprek te gaan over de ervaringen met deze innovaties. Laten we niet teruggaan naar onze oude werkwijzen, maar onderzoeken hoe dit structurele toevoegingen zijn op onze zorg! Vanuit ZorgNetOost roepen we op om hierover de discussie te voeren.

Wil je in gesprek gaan over een duurzame implementatie van de lessen uit de coronacrisis? Neem contact met ons op! Samen onderzoeken we hoe we deze lessen in de regio implementeren.

Mail ons nu!

Z7_GAC8H902K0GN80AQUKBBUO30H1

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Z7_GAC8H902KO1OF0AAS0AC4010O5