Z6_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22080
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV22081
Z7_GAC8H902KO7JD0AIKGODV220O1

ZorgNetOost Bijeenkomst informatieberaad

October 24, 2017

RSO Nederland organiseert samen met het ministerie van VWS een roadshow van het Informatieberaad langs alle regionale samenwerkingsorganisaties in Nederland. ZorgNetOost doet de aftrap van de roadshow met de eerste bijeenkomst op 30 oktober a.s. Het Informatieberaad is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en VWS. In het informatieberaad worden afspraken gemaakt om tot een duurzaam informatiestelsel te komen. Daarvoor wil VWS graag horen welke vraagstukken er spelen in de regio’s waar al volop informatie wordt uitgewisseld.

Het Informatieberaad

Sinds 2014 werken VWS, de grote zorgkoepels, de Nederlandse Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland samen binnen het Informatieberaad met als doel te komen tot een duurzaam informatiestelsel. Het Informatieberaad heeft vier ‘outcomedoelen’ gedefinieerd:

  1. Medicatieveiligheid: vanaf 1 januari 2019 worden medicatierecepten conform de richtlijn medicatieoverdracht uitgeschreven, waarbij in voorkomende gevallen een met de patiënt afgestemd actueel medicatieoverzicht (Basisset Medicatieoverdracht) beschikbaar is.
  2. Patiënt centraal: alle zorgaanbieders ondersteunen een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt en zorgverleners en bieden daarom vanaf 1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en die gegevens te ontsluiten voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving waaraan zij eigen gegevens kunnen toevoegen.
  3. Gegevensuitwisseling en –overdracht: per 1 januari 2020 dragen zorgverleners altijd de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt digitaal, gestandaardiseerd, beveiligd en, tenzij dat onmogelijk is, met toestemming van de patiënt, over aan andere bij het zorgproces van die patiënt betrokken zorgverleners.
  4. Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik: vanaf 1 januari 2021 vormt het primaire zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de zorg en worden vastgelegde gegevens hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en governance.

Binnen de kaders van deze outcomedoelen wordt een groot aantal activiteiten ontwikkeld: Medmij, het VIPP-programma en het programma Gespecificeerde Toestemming (GTS) en de vaststelling van de Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) zijn daar enkel voorbeelden van.

 

RSO Nederland

In november 2016 heeft IZIT samen met acht andere regionale samenwerkingsorganisaties RSO Nederland opgericht. Eén van onze doelstellingen is om landelijk meer aandacht te krijgen voor informatie-uitwisseling binnen en tussen de regio’s. Dat is nodig omdat regionaal al veel wordt uitgewisseld waardoor we goed kunnen laten zien wat werkt en wat niet werkt. Maar het is ook nodig omdat we in de regio behoefte hebben aan landelijke standaarden en afspraken zodat we verder kunnen.

Inmiddels weten VWS en de leden van het Informatieberaad RSO Nederland te vinden en worden we bij diverse activiteiten betrokken.

 

Bijeenkomst 30 oktober

In een overleg tussen VWS en RSO Nederland gaf VWS aan er behoefte aan te hebben om enerzijds meer bekendheid te geven aan doel en activiteiten van het Informatieberaad en anderzijds te willen horen welke projecten er in de verschillende regio’s lopen en welke vraagstukken men daar tegn komt. Dit kan helpen om de realisatie van de outcomedoelen te stimuleren. In dat gesprek is het idee van de roadshow geboren: in de laatste maanden van 2017 en de eerste maanden van 2018 maakt VWS een toer langs de verschillende RSO’s en ze beginnen in Twente Bij ZorgNetOost.

 

We hebben het volgende programma opgesteld:

 

  1. Opening door Renie Heerbaart, directeur IZIT en voorzitter RSO Nederland
  2. Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid van VWS over het Informatieberaad en de outcomedoelen
  3. Renie Heerbaart over RSO Nederland en ZorgNetOost: wat doen we in de regio?
  4. Vragen van en discussie met de aanwezige bestuurders, zorgprofessionals, ICT- en Informatiemanagers
  5. Afsluiting door Ton Ruikes, voorzitter RvC IZIT en voorzitter RvB Ziekenhuisgroep Twente.
Z7_GAC8H902K0GN80AQUKBBUO30H1

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Z7_GAC8H902KO1OF0AAS0AC4010O5