Z6_N9K0IH80N03SD0QCNG50P120O5
{}
Z7_N9K0IH80N03SD0QCNG50P120K0

#Vinkjemee?

Sinds de zomer van 2018 hebben ZorgNetOost en VZVZ de handen in één geslagen en voeren gezamenlijk campagne op het gebied van patiënt toestemming; de ‘vinkjemee-campagne’!  Jarenlang hebben we in de regio met huisartsen en apotheken een eigen toestemmingscampagne gevoerd, omdat het landelijke materiaal niet volstond voor de regionale situatie. Tot nu toe! In 2018 is hiervoor een brede campagne gevoerd, ook wel bekend als de #vinkjemee campagne waarin het nieuwe materiaal is verspreid en tips zijn gedeeld om het gebruik van het LSP te optimaliseren.

De nieuwe middelen kunnen zowel gebruikt worden voor uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP) als voor ons eigen ZNO XDS-netwerk.
Daarnaast is er in samenwerking met de huisartsenpost en de ICT-commissie een handleiding opgesteld voor huisartsen voor het ophalen van specifieke opt-in rapportages binnen de grootste drie huisartseninformatiesystemen die in de regio worden gebruikt. Uit onderzoek van de huisartsenpost is namelijk gebleken dat met name de patientengroepen binnen de leeftijd 0-12 jaar en boven 60 jaar voornamelijk op de huisartsenpost komt. Een mooie doelgroep om extra aandacht aan toestemming te schenken.

Voor huisartsen en apothekers hebben we een speciale 'toolkit' ontwikkeld. Hier vindt u de verschillende communicatiemiddelen en tips terug.Meer  weten over toestemming of de campagne? Neem contact op met onze servicedesk.

Bekijk de toolkit