Z6_N9K0IH80N8Q420Q4HTHUK43GO5
{}
Z7_N9K0IH80N8Q420Q4HTHUK43GK0

Informatie-uitwisseling

Als een zorgaanbieder patiëntgegevens van u beschikbaar stelt aan een andere zorgaanbieder zonder dat vooraf bekend is welke zorgaanbieder uw gegevens voor uw behandeling in gaat zien deze gegevens in gaat zien, moet u daar volgens de wet uitdrukkelijk toestemming voor geven. Een andere zorgverlener mag vervolgens alleen gegevens inzien als er sprake is van een behandelrelatie en het inzien van belang is voor de behandeling. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het maken van een MRI-scan. De beelden hiervan zijn gemaakt voor uw huidige behandeling, maar kunnen mogelijk in de toekomst ook weer van belang zijn voor de behandeling door een andere zorgverlener.

Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van welke medische informatie beschikbaar gesteld kan worden indien u uw toestemming heeft vastgelegd. In de toekomst zal hier meer medische informatie of andere zorgaanbieders aan worden toegevoegd. Dit overzicht wordt op dat moment bijgewerkt, zodat u hier altijd een actueel overzicht kunt vinden. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van eventuele wijzigingen kunt u achter de inlog op mijnzorgnetoost.nl uw mailadres achterlaten.

Toestemming MST

Wanneer u toestemming geeft aan het Medisch Spectrum Twente (MST) voor het beschikbaar stellen van informatie, wordt de volgende informatie beschikbaar gesteld:

  • Radiologieonderzoeken en verslagen, bijvoorbeeld de PET-/CT-scan of de MRI-beelden
  • Specialistenbrief, bijvoorbeeld een oncologiebrief

Deze informatie kan worden ingezien door zorgverleners die werkzaam zijn bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Roessingh en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Inzien kan natuurlijk alleen onder de juiste voorwaarden, zoals wanneer de arts een behandelrelatie heeft.

Toestemming ZGT

Wanneer u toestemming geeft aan het Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) voor het beschikbaar stellen van informatie, wordt de volgende informatie beschikbaar gesteld::

  • Radiologieonderzoeken en verslagen, bijvoorbeeld de PET-/CT-scan of de MRI-beelden
  • Specialistenbrief, bijvoorbeeld een oncologiebrief

Deze informatie kan worden ingezien door zorgverleners die werkzaam zijn bij het Medisch Spectrum Twente (MST), Roessingh en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Inzien kan natuurlijk alleen onder de juiste voorwaarden, zoals wanneer de arts een behandelrelatie heeft.

Tevens wordt de toestemming ook gebruikt voor de overdracht van uw patiëntgegevens, indien u vervolgzorg nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis. De ontvanger is de VVT-instelling of revalidatiecentrum waar u in zorg komt. Onderdeel van de patiëntgegevens is de verpleegkundige overdracht.

Toestemming huisarts

Wanneer u toestemming geeft aan uw huisarts om medische gegevens te delen én beelden en documenten uit te wisselen met andere zorgverleners, kunnen de volgende gegevens worden ingezien door zorgverleners, indien noodzakelijk voor de behandeling:

  • Alle belangrijke diagnoses
  • Actuele diagnoses van de laatste 2 jaar
  • Aantekeningen van de laatste 4 maanden of laatste 5 consulten
  • Medicatie
  • Allergieën

Toestemming apotheek

Wanneer u toestemming geeft aan uw apotheek om medische gegevens te delen én beelden en documenten uit te wisselen met andere zorgverleners, betekent dit twee dingen.

1.    De volgende gegevens kunnen worden ingezien door zorgverleners, indien noodzakelijk voor de behandeling:

•    Medicatie
•    Allergieën

2.    Daarnaast is het mogelijk om vanuit de apotheek relevante laboratoriumgegevens bij andere zorgaanbieders op te vragen ten behoeve van de medicatiebewaking en -begeleiding. Het gaat hierbij om inzage in laboratoriumuitslagen van onderzoeken aangevraagd door uw huisarts en/of uw specialist.