Toolkit zorgverleners

Actions
Loading...

Toolkit voor zorgverleners

In afstemming met de ZorgNetOost Klankbordgroep Aansluiting en gebruik LSP Twente hebben we communicatiemiddelen ontwikkeld en tips verzameld om u als zorgverlener te ondersteunen in het ophalen en verwerken van uw patiënttoestemmingen (opt-in registraties). Heeft u nog vragen of andere tips? Dan horen we graag van u!

Registratieformulieren

Download en print het registratieformulier om toestemmingen van uw patiënten te verzamelen. De patiënt vult per zorgaanbieder een registratieformulier in.

Plaats dit formulier ook op uw eigen website zodat patiënten zelf dit formulier kunnen downloaden of verwijs patiënten naar www.zorgnetoost.nl/optin. Deze pagina is speciaal ingericht voor patiënten.

Apotheek en huisarts | registratie formulier

#vinkjemee

ZorgNetOost en VZVZ slaan de handen in één en zijn gezamenlijk campagne aan het voeren! Jarenlang hebben we in de regio met huisartsen en apotheken een eigen toestemmingscampagne gevoerd, omdat het landelijke materiaal niet volstond voor de regionale situatie. Tot nu toe! Tussen 24 september en 5 oktober jl. zijn alle apotheken bezocht in het kader van deze nieuwe campagne. Hierbij is het nieuwe gezamenlijke materiaal verspreid. Deze nieuwe middelen kunnen zowel gebruikt worden voor uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP) als voor ons eigen ZNO XDS-netwerk. Binnenkort wordt het materiaal ook verspreid onder huisartsen in de regio. Houd onze website en facebook in de gaten voor actuele informatie over deze campagne.

Folders

Plaats de regionale folder op uw website, zodat patiënten deze folder kunnen lezen. Of verwijs patiënten naar www.zorgnetoost.nl/optin om de folder te lezen.

Folder Toestemming HA APO Aug 2018

Tips registreren toestemming of bezwaar

Om het vastleggen van toestemming of bezwaar voor het beschikbaar stellen van medische informatie te vergemakkelijken, hebben wij voor u een aantal praktische tips verzameld in samenwerking met de leden van de klankbordgroep, huisartsen en apothekers:

- Assistenten kunnen, indien zij gemachtigd zijn, ook opt-in verwerken;
- Indien een patiënt niet alle gegevens beschikbaar wil stellen, is het mogelijk om specifieke episodes uit te sluiten;
- Gebruik een opt-in formulier zodat de toestemming schriftelijk vastgelegd kan worden. Indien toestemming telefonisch wordt geregistreerd, kan in het betreffende informatiesysteem een memo worden gemaakt waarin wordt aangegeven dat toestemming telefonisch is verkregen;
- Leg opt-in formulieren vast in het betreffende informatiesysteem en archiveer het formulier;
- Wanneer, bijvoorbeeld, MIRA wordt gebruikt zonder UZI-pas, kan opt-in worden vastgelegd. Dit wordt echter niet doorgemeld naar het LSP; dit moet de apotheker of huisarts in dat geval doen. Om het vastleggen van opt-in en het doormelden naar het LSP door één persoon te laten doen, is het van belang dat diegene is ingelogd met een UZI-pas;
- Zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de werkwijzen voor het invoeren van nieuwe patiënten en voor het registreren van opt-in;
- Schenk aandacht aan opt-in in de wachtkamer door middel van de folders en de registratieformulieren;
- Denk aan opt-in bij overdrachten aan de huisartsenpost.