#deregiowerkt: gebruikersgroep hoe komen we de zomer door.

Bij de inzet van regionale diensten kijken we samen naar hoe je een applicatie het beste kan gebruiken in de regio. Door bijvoorbeeld regionale werkafspraken te maken kan je een applicatie nog beter gebruiken. Een goed voorbeeld hiervan is de dienst ZNO #Overdracht. Onlangs was er weer een gebruikersraad waarin we met gebruikers in gesprek gaan over de dienst. Deze keer zijn we gezamenlijk het transferproces doorlopen aan de hand van een casus. Zo krijgt iedereen goed inzicht in elkaars processen en wat bepaalde handelingen voor een ander betekent.
We hebben uitgebreid stil gestaan bij wachtlijstdossiers en met de aanwezigen vastgesteld dat een casus met een wachtlijstdossier een gezamenlijk probleem is van de ziekenhuizen en de VVT’s. Er is vooral gekeken naar wat we op dit moment wel kunnen en de aandachtspunten van het gesprek zijn weer opgenomen in de werkafspraken. Na de zomer gaan we deze nieuwe afspraken evalueren. Fijn om zo samen te werken in de regio!

#regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling #samenwerking #twente #RSO #kennisdelen