Uitleg

Waardegedreven zorg

Bij Zorgnetoost werken we samen aan ‘Waardegedreven zorg’. Hiermee bedoelen we het werken aan betere kwaliteit en betere gezondheid tegen lagere kosten voor mensen met complexe en/of meervoudige aandoeningen (bijv. chronische zorg, kwetsbare ouderen, mensen met multimorbiditeit) doordat een groep zorgaanbieders op een gecoördineerde manier samenwerkt. Binnen deze context zijn drie hoofdlijnen gedefinieerd: netwerkzorg, diagnostiek en data gedreven zorg.

Wat doen we samen?

Er is in Twente al veel bereikt op het punt van gegevensuitwisseling. Tegelijkertijd zien we dat er nog veel verbeterd kan worden, dat er nog veel versnippering is en er dubbel werk wordt gedaan.
Wij richten ons op de digitalisering en gegevensuitwisseling en hebben daarbij drie rollen: we vormen een kennis- en samenwerkingsplatform, we geven invulling aan het regionaal projectportfoliomanagement en we bieden diensten en een infrastructuur aan. Deze rollen zijn gestoeld op een stevig fundament waarbinnen het team Zorgnetoost en de governance georganiseerd zijn. Over deze drie pijlers kennen we drie inhoudelijke hoofdlijnen; netwerkzorg, diagnostiek en data gedreven zorg.

Kennis- en samenwerkingsplatform

Kennis- & samenwerkingsplatform

Door mensen samen te brengen en kennis uit te wisselen zorg je ervoor dat we samen sterker zijn.

Regionaal projectportfoliomanagement

Projectportfoliomanagement

Hiermee zijn we in staat om zicht te krijgen en te houden op de projecten in de regio, en daar waar mogelijk te komen tot bundeling waardoor mensen en middelen efficiënter ingezet kunnen worden.

Infrastructuur en diensten

Infrastructuur en diensten

We beheren de regionale infrastructuur en diensten en ondersteunen de gebruikers, waardoor we veilige gegevensuitwisseling in de regio bevorderen.

Regionaal overleg

Regionaal overleg = regionaal verbinden!

Vanuit onze functie als regionale verbinder vinden we het belangrijk om een platform te bieden om kennis en ervaring uit wisselen. Een plek waar mensen elkaar weten te vinden.
Ook hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van alle participanten bij de uitvoering van het werkplan. We hebben daarom een uitgebreide overlegkalender opgezet. Benieuwd waar je kan inhaken? Bekijk onze overlegkalender.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je altijd op de hoogte blijven? Laat dan je gegevens achter en ontvang het laatste nieuws in je mail.