Digitale regionale zorgtransformatie

De digitale zorgtransformatie draait om het samen leveren van nog betere zorg aan patiënten/cliënten door onder meer het beschikbaar stellen van gegevens in plaats van deze, zoals nu, uit te wisselen. Dit vraagt om veel meer dan alleen een goede technische infrastructuur, die we nu willen realiseren met een regionale datahub. Het vraagt om vertrouwen, samenwerken en anders denken en doen dan we gewend waren. De landelijke ontwikkelingen vertalen we naar wat er in onze regio nodig is. Dit slaagt alleen als we met alle zorgorganisaties in de regio hier actief aan bijdragen, met die goede zorg voor onze patiënten als focuspunt. Een groot aantal zorgorganisaties die veel gegevens uitwisselt zijn betrokken bij de eerste stap in deze transformatie. Uiteindelijk kan iedereen voor wie het relevant en interessant is aanhaken.

Rol Zorgnetoost
Zorgnetoost vertegenwoordigt als netwerkpartner alle (aangesloten) zorgorganisaties in regionale digitale ontwikkelingen. In de zorgtransformatie die onze regio doormaakt, is die digitale component een cruciaal onderdeel. Daarom vervult Zorgnetoost een regierol in de digitale regionale zorgtransformatie, waarin de komende jaren de datahub een belangrijk onderdeel is.

Erik Pigge, directeur-bestuurder van Zorgnetoost: “In de digitale regionale zorgtransformatie behartigt Zorgnetoost als digitale netwerkpartner de belangen van zoveel mogelijk regionale zorgpartijen. Vanuit onze overkoepelende regierol houden we overzicht en stimuleren we de juiste acties. De eerste stappen die we met de betrokken partijen nu zetten in de digitale regionale zorgtransformatie, zijn gericht op het verkrijgen van een subsidie voor de bouw van een regionale digitale snelweg (datahub). Hiervoor dienen we een gezamenlijk plan in voor de zomer van 2024. Dit beschrijft hoe de regionale snelweg en digitale zorgtransformatie aan de hand van een zestal usecases – regionale projecten waarbij beschikbaarheid van gegevens cruciaal is- een eerste uitwerking krijgen.”

“Er bestaan meer ‘regionale datahubs’ maar zoals we die in onze regio vormgeven, getuigt van een unieke, brede samenwerking. Daar zijn we trots op! Natuurlijk behelst zo’n digitale transformatie nog veel meer dan de stappen die we nu zetten. Uiteindelijk kan iedereen voor wie het relevant en interessant is aanhaken. Deze transformatie ‘is’ van en voor ons allemaal en bedoeld om samen de zorg toegankelijker, efficiënter en toekomstbestendiger te maken. Het staat of valt met onderling vertrouwen, in elkaar en in de techniek. En die techniek is slechts een middel. Vanuit een andere manier van denken en doen worden bijvoorbeeld ook interne processen aangepast,” aldus Erik.

Regionale datahub
Via de regionale datahub, een soort digitale snelweg, realiseren we een infrastructuur die de regionale zorgtransformatie ondersteunt en faciliteert. Hoewel de focus van dit project digitaal is, komen alle aspecten die nodig zijn voor de transformatie aan bod. Via een zestal usecases worden de eerste contouren van de regionale datahub gerealiseerd tot 2026. Daarna wordt de datahub verder doorontwikkeld, zodat het de regionale zorg breed dient.

Quotes

“In de digitale regionale zorgtransformatie ondersteunt Zorgnetoost zoveel mogelijk regionale zorgpartijen in de ontwikkeling naar databeschikbaarheid.”

Erik Pigge
Directeur/bestuurder Zorgnetoost

Quotes

“Verschillende zorgorganisaties in Twente werken samen aan de digitale zorgtransformatie. Dit helpt patiënten inzicht te krijgen in hun gegevens en helpt zorgprofessionals om de zorg beter en efficiënter te kunnen geven, fouten in de overdracht van gegevens worden hierdoor voorkomen en kennis over waar een plek beschikbaar is in de zorg, is snel beschikbaar.”

Joyce Berger-Roelvink
Raad van bestuur MST

Meestgestelde vragen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je altijd op de hoogte blijven? Laat dan je gegevens achter en ontvang het laatste nieuws in je mail.