Onderzoeksrapport over de kosten van digitale gegevensuitwisseling in de zorg bevat weinig nieuws

VWS heeft KPMG gevraagd een ‘eerste schets’ te geven van wat nodig is voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg en hoeveel dat mogelijk gaat kosten. Het rapport ‘Digitale gegevensuitwisseling en ICT-infrastructuur in het zorgdomein’ is eind november vorig jaar opgeleverd maar pas 1 augustus gepubliceerd. Het bevat helaas weinig nieuws.


KPMG gaat in op de noodzaak van generieke functies, eenheid van taal en een landelijk dekkende infrastructuur. Het geeft de roep om meer sturing door de overheid weer. En het belang van regionale samenwerking en regionale implementatie wordt onderstreept. Als regio die al een heel eind op weg is, zijn wij natuurlijk blij met de suggestie dat VWS financiële middelen op regionaal niveau zou kunnen verstrekken voor het organiseren van digitale uitwisseling.


Uiteindelijk schat KPMG de totale kosten voor de komende vijf jaar op 2,2 miljard euro. Dat is inclusief de kosten voor beheer en onderhoud die zorgaanbieders moeten maken. De schatting is gebaseerd op een groot aantal aannames, de vraag is of VWS dit gaat gebruiken in haar begrotingen voor de komende jaren.
Toch benieuwd naar het rapport? Dat vind je hier:

#kennisdelen #samenwerken #RSO #gegevensuitwisseling