#Pilot Grenssterken live!

Weer een mooie mijlpaal! Vanuit ZorgNetOost zijn we nauw betrokken bij het project Grensstreken. Nu alle testen succesvol zijn gebleken, kan de pilot live en is het tijd voor een feestje!

Duitse en Nederlandse ambulancediensten en ziekenhuizen in de grensstreek werken intensief samen. Zo ondersteunen Duitse ambulances in Nederland als er tijdens piekmomenten en acute situaties niet direct een Nederlandse ambulance beschikbaar is. En dat gebeurt ook andersom. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om ook de ICT- omgevingen te koppelen om de onderlinge communicatie te verbeteren. Duitse ambulances kunnen nu, mede dankzij een Interreg subsidie, digitaal patiëntgegevens naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) in MST versturen.

ZorgNetOostMedisch Spectrum Twente, Kreis Borken, EnovationAmbulancezorg NederlandAcute Zorg Euregio werken intensief samen voor grensoverschrijdende patiëntenzorg. Bij alle partijen was er de wens om de informatievoorziening tijdens patiëntenvervoer te verbeteren. De bestaande werkwijze met mobiele telefoon en sms- berichten is nu omgezet naar een digitaal bericht. Hiervoor zijn de Duitse- en Nederlandse ICT- systemen gekoppeld. De acute zorg in de grensregio beschikt hiermee over een snellere informatievoorziening voor de Spoed Eisende Hulp (SEH) het ziekenhuis MST. De ervaringen en kennis van dit project wordt ook beschikbaar gesteld voor andere Nederlandse ziekenhuizen.