ZorgNetOost draagt gebruikersbeheer van VIPLive Zorgportaal over aan Topicus

Via dit bericht willen we je op de hoogte brengen van een wijziging per 1 januari 2023 waarover we de afgelopen periode intensief met de betrokkenen overleg hebben gehad; we dragen namelijk het gebruikersbeheer van het Zorgportaal over aan Topicus.
De VIPLive producten van Topicus, zoals bijvoorbeeld ons ZorgPortaal, worden steeds breder ingezet in onze regio om meer gegevens uit te wisselen en beter samen te werken. We vinden het belangrijk om deze initiatieven samen te brengen en de gebruikers op een goede manier te ondersteunen. Dit betekent dat er één centraal aanspreekpunt moet zijn voor gebruikers en daarom dragen we per 1 januari 2023 het gebruikersbeheer van het VIPLive Zorgportaal over aan Topicus. We zijn heel blij dat we in nauwe samenwerking met de verschillende partijen zijn gekomen tot goede (werk)afspraken zodat gebruikers optimaal kunnen (blijven) werken in de VIPLive producten.

En dit is niet de enige verandering per 1 januari 2023; we dragen namelijk ook het regiobeheer van het LSP over aan VZVZ. We hebben onze oorspronkelijke doelstellingen gehaald; de aansluiting op het LSP in de regio is 100%, het LSP wordt goed gebruikt we hebben in de regio een hoog opt-in percentage. Een resultaat dat we in Twente hebben behaald door de goede samenwerking, iets waar we trots op zijn. Nu het gebruik van het LSP onder huisartsen en apothekers steeds meer toeneemt, regelt VZVZ het beheer steeds meer centraal. Met gepaste trots geven we daarom het regiobeheer over aan VZVZ.

Hieronder vind je per onderdeel wat de nieuwe werkwijze per 1 januari is. Onderaan deze pagina vind je een beschrijving van de verschillende diensten en door wie de diensten te gebruiken zijn.

Aan- of afmelden voor ZNO Lab/ MijnPatiënt/ ZNO berichtenverkeer voor huisartsen
SHT/THOON
Voor de gebruikers uit dit gebied zijn er twee opties:
1: In de applicatie VIPLive kan je als praktijkhouder via ‘Account aanvragen nieuwe medewerker’ wijzigingen doorgeven;
2: Via de supportdesk van Topicus: https://support.viplive.nl/hc/nl/requests/new kan je wijzigingen doorgeven.

FEA/CHPA
Via de supportdesk van Topicus: https://support.viplive.nl/hc/nl/requests/new
Zodra de praktijken in het FEA/CHPA gebied live zijn met VIPLive kan ook de route in VIPLive worden gevolgd.

Aan- of afmelden voor Lab XDS / ZNO berichtenverkeer
Je kan apotheken en/of medewerkers aan- of afmelden via de supportdesk van Topicus: https://support.viplive.nl/hc/nl/requests/new

Landelijk Schakelpunt
Bij vragen en problemen kan met ingang van 1 januari 2023 contact opgenomen worden met het VZVZ Servicecentrum over AORTA/LSP-vragen via support@vzvz.nl of 070-3173492

Zorgverlenersportaal MST en ZGT
De verschuiving in het regiobeheer zal leiden tot wijzigingen in het aanmeldproces voor het zorgverlenersportaal van het MST en het ZGT. We zullen deze inhoudelijke wijzigingen toelichten in het volgende bericht dat volgende week wordt verstuurd.

Contactgegevens en vragen over gebruikersbeheer
Voor vragen of bij problemen over het gebruikersbeheer kan je je vanaf 1 januari 2023 richten tot Topicus via https://support.viplive.nl/hc/nl/requests/new, info@viplive.nl, 088-528 10 20.

Beschrijving diensten

ZNO Lab Medlon (Uitslagen/inzage orders/aanvragen)
Hiermee krijg je inzage in laboratoriumuitslagen en orders en de mogelijkheid om aanvragen te plaatsen bij Medlon.
Deze dienst is te gebruiken voor: huisartsen en medewerkers huisartspraktijk + medewerkers van Livio en Aveleijn.

ZNO Lab Unilabs
Hiermee krijg je inzage in laboratoriumuitslagen en orders en de mogelijkheid om aanvragen te plaatsen bij SHO.
Deze dienst is te gebruiken voor: huisartsen en medewerkers huisartspraktijk.

ZNO Lab Unilabs Zelfafname
Voor gebruikers die op de praktijk de bloedafname voor SHO verrichten.
De SHO bepaalt voor welke praktijken dit mogelijk is.

MijnPatiënten
Dit is de communicatiemodule tussen huisarts en de huisartsenpost.
Deze dienst is te gebruiken voor huisarts en waarnemend huisartsen.

ZNO Lab XDS
Met deze dienst krijg je inzage in laboratoriumuitslagen van Medlon voor apothekers en medewerkers van de apotheek + medewerkers van Roessingh.

ZNO Berichtenverkeer
Via het ZNO berichtenverkeer ontvangen huisartspraktijken en apotheken de edifactberichten van MST, ZGT, Mediant, Saxenburgh en Medlon. Denk hierbij aan de specialistenbrieven en labuitslagen. Het is daarom van belang dat het edifactpostbusadres bekend is.