#DEREGIOWERKT: De volgende stap met het LSP

In Twente zijn alle apothekers, huisartsen, ziekenhuizen en huisartsenposten aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Met het oog op ontwikkelingen zoals het programma Medicatieoverdracht, gaan we ook graag in gesprek met andere sectoren om de mogelijkheden voor aansluiting op het LSP te bespreken.

De afgelopen week hebben we met Livio, de Posten, Liberein en VZVZ besproken wat aansluiting op het LSP voor een VVT-organisatie kan opleveren en in welke situatie dit van toegevoegde waarde kan zijn. We ontdekten al snel dat het informatie over de baxter kan opleveren. In een baxter zit vaak medicatie die patiënten dagelijks gebruiken.

Informatie over medicatie is momenteel vastgelegd in twee systemen die niet aan elkaar gekoppeld zijn. Door op het LSP aan te sluiten, kunnen deze systemen met elkaar in verbinding worden gebracht. Daardoor ontstaat een completer beeld van de medicatie die een patiënt gebruikt. En dat draagt weer bij aan de medicatieveiligheid.  

Het was een leuk en interessant overleg. Wil jij meer weten over aansluiten op het LSP voor een VVT organisatie? Laat het ons weten. We helpen je als LSP coördinator in de regio graag op weg.   

#gegevensuitwisseling #regio #samenwerken #kennisdelen