#Privacypost: De NIS2 richtlijn: wat betekent die voor de zorg?

#Privacymaart zit er weer op, maar onze aandacht voor privacy en veiligheid blijft onverminderd.

In mei 2022 is de nieuwe Europese richtlijn #NIS2 gepubliceerd. Deze richtlijn heeft vergaande gevolgen voor zorginstellingen. In deze privacypost vertellen we er meer over.

NIS staat voor Network and Information Systems. In 2016 is de NIS1 richtlijn gepubliceerd die grote bedrijven en instellingen met essentiële functies (zoals elektriciteit- en waterleveranciers) verplicht om maatregelen te nemen om de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen te verbeteren en daarmee de cyberweerbaarheid te vergroten.

Met de publicatie van de NIS2 geldt die verplichting nu ook voor andere sectoren waaronder de gezondheidszorg en bijvoorbeeld de fabrikanten van medische hulpmiddelen.

De NIS2 is een Europese richtlijn die moet worden vertaald naar Nederlandse wetgeving. Daarvoor heeft de overheid 21 maanden de tijd, dus tot maart 2024. Nu is nog niet duidelijk wat dan de gevolgen zijn voor de zorginstellingen, maar naar verwachting zullen zij in ieder geval moeten gaan voldoen aan NEN 7510.

Tijdens de bijeenkomst van onze Kennisgroep Privacy en Veiligheid op 11 april staat de NIS2 ook op de agenda, net als de #EHDS. En we blikken natuurlijk terug op #Privacymaart. Werk je ook voor een organisatie die is aangesloten bij ZorgNetOost en wil je kennis over privacy en veiligheid opdoen én delen? Meld je dan aan voor onze kennisgroep. Dat kan via Lian Schekman-Vree Egberts.

#RSO #privacy #samenwerken #kennisdelen #gegevensuitwisseling