#Privacypost: heb jij al deelgenomen aan een cyberoefening?

In een cyberoefening oefen je hoe om te gaan met incidenten in de digitale wereld. Uit een flitspeiling bij ondernemers naar de behoefte ten aanzien van  cyberoefeningen kwam naar voren dat 75% van de ondernemers nog nooit een cyberoefening heeft gedaan, 18% wel en 6% weet het niet zeker. Een kwart van de ondernemers vindt cyberoefeningen nuttig voor hun bedrijf en de helft twijfelt. Ook kwam naar voren dat organisaties het liefst oefenen met het eigen bedrijf en niet met andere organisaties samen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction in opdracht van het ministerie van economische zaken en klimaat.

Oefenen met cyberincidenten is essentieel voor een goede voorbereiding op een incident. In de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 staat dat incident-, continuïteit- en herstelplannen nodig zijn en ook dat de plannen regelmatig worden geoefend. Binnen de eigen organisatie maar ook met partners in de sector en keten.

Vanuit ZorgNetOost kunnen we van harte aanbevelen om deel te nemen aan een cyberoefening in de keten als deze kans zich voordoet. Eind 2022 hebben we deelgenomen aan de ketenoefening digitale ontwrichting, georganiseerd door Bureau Acute Zorg. Onze ervaring is dat juist het oefenen met ketenpartners leuk en heel erg zinvol is. Het geheim van een goede cyberoefening is wat ons betreft een goede voorbereiding en een pakkend scenario waarmee iedereen uit de voeten kan.

We laten het cyberoefenen niet los, want tijdens de tweede editie van het #Festival Cybersecurity in de zorg op 20 juni komt dit thema uitgebreid aan bod. Binnenkort vertellen we je meer over het festival. Op dit moment zijn we samen met Universiteit Twente, Saxion, FEA, SHT-THOON en Bureau Acute Zorg Euregio druk met de voorbereidingen.