Erik Pigge volgt Renie Heerbaart op als directeur-bestuurder van Zorgnetoost

Met ingang van 1 september volgt in Erik Pigge Renie Heerbaart op als directeur-bestuurder van Zorgnetoost.

Zorgnetoost verbindt mensen, kennis en technologie voor databeschikbaarheid in de regio.

Zorgnetoost is blij dat Erik deze belangrijke taak op zich wil nemen en waardeert de jarenlange inzet van Renie.

‘Ik heb de afgelopen jaren zowel professioneel als privé kunnen ervaren hoe belangrijk het is dat iedereen die bij de zorg betrokken is, goed geïnformeerd is. Ik ben ervan overtuigd dat hierin de komende jaren grote stappen gezet gaan worden en feliciteer de regio met Zorgnetoost, de verbindende factor.’ – Renie Heerbaart

Erik Pigge gaat de uitdaging graag aan. Hij woont en werkt in Twente, en is geen onbekende in de regio. De afgelopen jaren was hij werkzaam bij Zorggroep Sint Maarten als informatiemanager. In die rol was hij nauw betrokken bij de invoering van het nieuwe elektronische cliënten dossier en leverde een bijdrage aan de digitalisering van de ouderenzorg. Erik heeft ruime ervaring op het gebied van informatiemanagement en digitalisering in de zorg, en staat bekend als betrokken, vooruitstrevend en verbindend.

‘Als informatiemanager van Zorggroep Sint Maarten heb ik mij de afgelopen jaren ingezet met als stip op de horizon: slimme inzet van ICT voor betere zorg. Hiermee was ik, binnen de organisatie, nog lang niet klaar, maar ik kijk ernaar uit om hier in mijn nieuwe rol een belangrijke bijdrage aan te leveren vanuit regionaal perspectiefIk verwacht dat ik in de rol van directeur-bestuurder van Zorgnetoost samen met het team een grote en waardevolle bijdrage kan leveren aan de uitvoering van de verschillende opgaven op het gebied van digitalisering en databeschikbaarheid in de zorg.’ – Erik Pigge