#Privacypost: Screent jouw organisatie medewerkers voordat ze worden aangenomen?

Steeds meer bedrijven laten hun medewerkers screenen voordat ze worden aangenomen. Het afgelopen jaar steeg het aantal aanvragen voor screening met veertien procent. Een reden voor de toename van screening is de toename in thuiswerken. Werkgevers hebben minder zicht op hun werknemers en screening is een bevestiging dat zij wel de juiste kandidaat hebben gekozen.

Het is belangrijk dat screening van nieuwe medewerkers zorgvuldig gebeurt en in overeenstemming met de relevante wetten en voorschriften, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Enkele aspecten daarbij zijn:

-Een werkgever moet een sollicitant vooraf informeren dat screening onderdeel van de sollicitatieprocedure kan zijn.

-Voor functies waarbij de kandidaat toegang krijgt tot vertrouwelijk informatie, moet een organisatie meer gedetailleerde verificatie overwegen. Vaak wordt dan gekozen voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), een verklaring waarin staat dat een kandidaat geen ernstige feiten op zijn strafblad heeft staan.

– Werkgevers mogen alleen naar noodzakelijke gegevens kijken tijdens het screeningsproces.

Maar hoe pak je dat aan in je organisatie? Hoe zorg je voor een goed proces voor screening? De eerste stap is een screeningsbeleid. Een tip is om eerst de doelstellingen te definiƫren. Waarom vindt screening plaats en wat is het beoogde resultaat? In het beleid leg je verder bijvoorbeeld vast wie mag screenen, hoe screening wordt uitgevoerd en op welk moment.

Herkennen jullie dat er meer screening plaatsvindt in organisaties? En hoe pakken jullie screening aan in je organisatie?