Twentse zorgaanbieders ontwikkelen digitale snelweg voor gegevensuitwisseling

In Twente streven we ernaar om elektronische gegevensuitwisseling de standaard te maken in de zorg. Hiervoor is het belangrijk dat er een digitale infrastructuur wordt ontwikkeld waarop elektronische gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. Een groep zorgaanbieders, aangesloten bij Twente Beter en verenigd in Zorgnetoost, is daarom het initiatief gestart om een zogeheten regionale datahub te ontwikkelen.

De regionale datahub is een digitale infrastructuur waarop drempelloze databeschikbaarheid wordt gerealiseerd. Op de regionale datahub kunnen digitale patiënt-, capaciteits-, en medische informatie tussen zorgaanbieders zowel binnen als buiten de regio drempelloos beschikbaar gemaakt worden. Dit zal een belangrijke impuls geven aan toegankelijke en betaalbare zorg. Sterker, drempelloze databeschikbaarheid wordt een randvoorwaarde om efficiënter te kunnen werken bij een toenemende én complexer wordende zorgvraag en arbeidsmarktkrapte.

De uitganspunten voor de inrichting van de regionale datahub sluiten aan bij de denklijnen voor een nationale data infrastructuur en zijn gebaseerd op configureerbare en beschikbare componenten.

De regionale datahub kan diverse toepassingen faciliteren, bijvoorbeeld inzicht in de beschikbare capaciteit van regionale zorgaanbieders om de patiëntstroom te optimaliseren. Een use case als deze zal de zorg impactvol transformeren en creëert direct waarde voor de (samenwerking tussen) regionale zorgaanbieders en voor patiënten.

De samenhang tussen de verschillende toepassingen van de regionale datahub en de thema’s uit het regio- en ROAZ-plan is belangrijk om de transformatie van zorg in de regio te stroomlijnen. Deze samenhang verstevigen we door de inhoudelijke thema’s uit het regio- en ROAZ-plan als belangrijke input te gebruiken voor de invulling van de verschillende toepassingen. Andersom draagt de regionale datahub bij aan de verdere uitwerking van de thema’s vanwege de beschikbaarheid van data. Zo zorgen we voor samenhang en realiseren we  impactvolle transformaties in onze regio.

De bestuurders uit de regio hebben het indieningsverzoek (‘snelle toets’) goedgekeurd en deze is ingediend bij Menzis. Menzis beoordeelt of het een impactvolle transformatie is. De komende maanden wordt duidelijk of het verzoek gehonoreerd wordt en we een start kunnen maken met de ontwikkeling van de datahub.