Informatiesessie regionale datahub

We beginnen het jaar met positief nieuws: we hebben succesvol de snelle toets voor transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) doorlopen. Dit betekent groen licht voor de volgende fase: het uitwerken van het plan voor de regionale datahub met de betrokkenen in de regio. Hierin wordt uitgewerkt op welke manier we de zorg willen transformeren met behulp van de regionale datahub.

De transformatiegelden zijn beschikbaar gesteld voor programma’s die de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit houden. De verwachte impact van het regionale transformatieplan is tijdens de snelle toets positief beoordeeld.

Joyce Berger-Roelvink, voorzitter van de stuurgroep, benadrukt het streven in de regio om elektronische gegevensuitwisseling tot de standaard te maken in de zorg. Het is daarom cruciaal om een digitale infrastructuur te ontwikkelen waarop elektronische gegevensuitwisseling veilig en met respect voor ieders privacy kan plaatsvinden. Een groep zorgaanbieders, aangesloten bij Twente Beter en verenigd in Zorgnetoost, heeft het initiatief genomen om een regionale datahub te ontwikkelen. 

Wil je meer te weten komen over deze ontwikkeling? Op 24 januari organiseren we van 18.00 uur tot 20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) een fysieke informatiesessie bij het MST te Enschede om iedereen bij te praten over de regionale datahub: waar staan we nu, wat betekent het en welke stappen worden er binnenkort genomen. Meld je hiervoor aan via deze link.

Acute Zorg Euregio, Carintreggeland, FEA CHPA, Labmicta, Liberein, Livio, Mediant Geestelijke Gezondheidszorg, Medisch Spectrum Twente, Saxenburgh, SHT-THOON, Stichting Zorggroep Manna, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, TriviumMeulenbeltZorg, Twentse Apothekers Organisatie UA, ZGT, ZorgAccent, Zorgcentrum de Posten, Zorggroep Sint Maarten en Zorgnetoost.