Samenvatting kamerbrief voortgang Actieplan zorg-ICT-markt voor gegevensuitwisseling

In een recente update aan de Tweede Kamer heeft minister Conny Helder de voortgang van het Actieplan zorg-ICT-markt voor gegevensuitwisseling toegelicht. Zoals je van ons gewend bent, hebben we ook deze keer een samenvatting van de brief voor je gemaakt.

Het actieplan, dat in april 2023 is gelanceerd, richt zich op het creëren van een open en eerlijke zorg-ICT-markt en omvat diverse interventies voor het verbeteren van gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid. Belangrijke aspecten zijn onder meer de ontwikkeling van een Meerjarenagenda zorg-ICT, verbeterde vertegenwoordiging en governance van ICT-leveranciers, en effectief leveranciersmanagement op sectoroverschrijdend niveau. Daarnaast worden initiatieven ontplooid om via zorginkoop de kwaliteit en betaalbaarheid van ICT in de zorg te sturen en wordt onderzoek gedaan naar winstgevendheid binnen de sector. Verder wordt er gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren ter ondersteuning van gegevensuitwisseling.