Manifestival 2023

Het Manifestival komt natuurlijk voort uit het Manifest Regionaal Samenwerken. Dit Manifest is inmiddels door bijna alle regionale bestuurders van de grotere zorginstellingen in onze regio ondertekend. Met het Manifestival verbinden we de zorgorganisaties in onze mooie regio. Een traditie die geboren is in 2020 en dit jaar voor het eerst 2x per jaar plaats vindt. Elke editie heeft een eigen thema. Benieuwd naar de eerdere edities? Je vindt ze terug op onze campagnepagina.

Terugblik editie maart 2023

Tijdens de bijeenkomst stond databeschikbaarheid centraal. Een belangrijk begrip uit de landelijke en regionale visie.  Alle deelnemers hebben de presentatie inmiddels ontvangen en vlak na deze editie kwam de Nationale visie en Strategie in de ministerraad.

Na deze inleiding was het tijd om ‘serieus aan de slag te gaan’ met de serious game van Nictiz. Door een spel te spelen leer je elkaar nog beter kennen was de belofte. Onder begeleiding van de spelbegeleiders doken we allemaal in onze nieuwe rollen met o.a. veeleisende patiënten en superfanatieke medewerkers van de zorgadministratie en werden er zelfs heuse doktersjassen aangetrokken. Tijd om te ervaren hoe processen en informatiestromen lopen. Wat eerst resulteerde in ‘enige chaos’ (voorzichtig uitgedrukt), werd na een kort evaluatiemoment toch snel verbeterd.

In de praktijk leerden we zo onder andere:
• Hoe belangrijk het is om het volledige proces in kaart te brengen, zodat duidelijk wordt wie wat doet in het proces;
• Dat het niet helder hebben van het proces en wie de regie heeft, zorgt voor veel dubbel werk;
• Met een paar afspraken creëer je al veel helderheid, een eenduidige werkwijze helpt;
• Het direct registreren aan de bron werkt. Het vraagt in begin even tijd, maar levert veel tijdswinst op;
• En eenheid van taal is cruciaal.

Lessen die je eigenlijk wel weet, maar het is zo krachtig om het samen te ervaren.
En of we elkaar ook beter hebben leren kennen? Nou en of! En gelukkig konden we hier tijdens de netwerklunch nog even over doorpraten.

PS heb je de aftermovie al gezien? Bekijk hem op onze LinkedInpagina.

Programma maart 2023
Deze editie stond in het teken van de ontwikkelingen die op onze zorgsector afkomen. De urgentie om zorgprocessen te digitaliseren wordt breed gevoeld. Urgentie is er door de schaarste aan personeel versus een toenemende zorgvraag maar ook door de toekomstige wet- en regelgeving die digitalisering verplicht gaat stellen. Het integraal zorgakkoord (IZA) stelt zelfs digitale transitie rand voorwaardelijk aan de zorgtransitie. Een flinke opgave om zowel aan de vragen van onze eigen mensen als aan de vragen ‘vanuit Den Haag’ te voldoen. Wij willen hier graag ons steentje aan bijdragen. 

Nationale visie en strategie 
We zijn gestart met een inkijkje in de nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel. Dit is een gezamenlijk product van VWS, ZN, VZVZ en Nictiz  en neemt de toekomst van zorg, gezondheid en informatievoorziening in samenhang.

Serieus aan de slag 
Van onze collega’s uit Brabant hoorden we eerder dat zij onder leiding van Nictiz met hun zorgbestuurders een serious game hadden gespeeld om te ontdekken wat al deze ontwikkelingen voor de dagelijkse praktijk betekenen. Omdat de bestuurders daar zo enthousiast over zijn, willen wij jullie ook in de gelegenheid stellen om dit spel met elkaar te spelen. 

Netwerklunch
Uiteraard sluiten we de bijeenkomst weer af met een netwerklunch waarbij er de gelegenheid is om bij te praten met de regionale bestuurders, CMIO’s en CNIO’s. 

Contact
Heb je vragen over het Manifestival of wil je er de volgende keer graag bij zijn? Neem dan contact op met Marloes Elskamp-Sanders via marloessanders@zorgnetoost.nl.