Manifestival 4 april 2024

Het Manifestival is geïnspireerd door het Manifest Regionaal Samenwerken, dat inmiddels ondertekend is door alle regionale bestuurders van de zorginstellingen in onze mooie regio. Met het Manifestival verbinden we de zorgorganisaties onderling, een traditie die zijn oorsprong vond in 2020. Elk Manifestival kent een uniek thema. Wil je meer weten over voorgaande edities? Je vindt ze terug op onze campagnepagina.

Op 4 april verkenden we gezamenlijk drie essentiële thema’s onder de paraplu van “Toekomstbestendige Zorg: Digitale Innovatie en Veiligheid in de Regio“. Het toeval wilde dat de bijeenkomst samenviel met de dag dat Martin Luther King jr., een groot voorvechter van gelijkheid en rechtvaardigheid, 56 jaar geleden overleed. Zijn beroemde uitspraak “Geloof is de eerste stap, zelfs als je de hele trap nog niet ziet”, sluit perfect aan bij de veranderingen die we nu in de zorg zien gebeuren. 

Onze focus lag op drie essentiële thema’s: 

NIS2: De invoering van deze Europese richtlijn op 17 oktober 2024 heeft significante gevolgen voor de cyberweerbaarheid binnen organisaties. Het benadrukt het belang voor bestuurders om proactief te werken aan de digitale bescherming van hun instellingen. Bruno Verweijen heeft ons meegenomen in de impact en de kansen die deze richtlijn biedt. Een belangrijk aandachtspunt hierin was de verplichte opleiding voor bestuurders. In de regio verkennen we samen met Acute Zorg Euregio, Saxion, Universiteit Twente en Z-Cert hoe we bestuurders hierin kunnen ondersteunen met een masterclass. We komen hierop terug zodra de details van de landelijke tijdslijn, waaronder de openbare consultatiefase van het wetsvoorstel, duidelijk zijn. 

Twiin: Met de toenemende vraag naar een landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg, is Twiin een cruciale stap voorwaarts. Jelmer Kranenburg heeft ons ingelicht over de betekenis en de voordelen van het Twiin afsprakenstelsel voor onze zorgprocessen en hoe het kan bijdragen aan betere zorg voor iedereen. 

Digitale regionale zorgtransformatie: Bas Leerink heeft ons bijgepraat over de ‘planfase’ waarin we ons momenteel bevinden. Deze fase is cruciaal voor het opstellen van het transformatieplan. Hierbij deed hij een oproep om de aanwezigen om vooral ook goed te kijken naar de impact op de eigen organisaties. 

Deze thema’s onderstrepen de noodzaak en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan toekomstbestendige zorg. We staan aan de vooravond van significante veranderingen, gedreven door geloof in beter, zelfs wanneer we niet elke stap van de weg voor ons zien. 

We danken alle sprekers en deelnemers voor hun waardevolle bijdragen en kijken uit naar hoe we deze inzichten samen kunnen omzetten in actie. 

Aanmelden en contact
Heb je vragen over het Manifestival, wil je de presentaties terugkijken of wil je er de volgende keer graag bij zijn? Neem dan contact op met Marloes Elskamp-Sanders via marloessanders@zorgnetoost.nl.