Infrastructuur en diensten

Zorgnetoost beheert de regionale infrastructuur en de regionaal gecontracteerde diensten en ondersteunt gebruikers, waardoor we veilige gegevensuitwisseling in de regio bevorderen. Hierbij vinden we het belangrijk om regionale afspraken te maken waardoor het goed aansluit op de zorgprocessen.

Regionale diensten
De diensten binnen het Zorgnetoost zorgnetwerk zorgen er voor dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon bekend is. Hiervoor zijn op dit moment de volgende regionale diensten:

ZNO Lab HA & VVT
Eén van onze eerste diensten wordt nog steeds door veel enthousiaste regionale zorgverleners gebruikt voor het aanvragen van laboratoriumonderzoeken en inzage van uitslagen.

ZNO Lab XDS apotheek
Dat deze dienst een sterke behoefte vervult blijkt uit het feit dat er in 2021 bijna 48.000 labuislagen geraadpleegd zijn in het kader van medicatiebewaking.

ZNO MijnPatienten
Voor alle huisartsen en huisartsen- posten uit de regio is deze dienst beschikbaar op het ZNO ZorgPortaal om op een veilige manier patientgegevens te delen en raadplegen.

ZNO Overdracht
Met ZNO e-Overdracht zorgen ziekenhuizen voor een snelle en complete overdracht van patiëntinformatie naar de vervolgzorginstelling. Met maar liefst 17 aangesloten partijen een groot succes in de regio.

Ondersteuning LSP
Vanuit Zorgnetoost zijn we regiobeheerder van het LSP in Twente. En met succes want alle huisartsen en apotheken zijn aangesloten!

ZNO Berichtenverkeer
Met ZNO Berichtenverkeer kunnen zorgverleners op een veilige en gestandaardiseerde manier informatie uitwisselen. Het grootste deel betreft berichten van ziekenhuis aan huisarts.

Regionale infrastructuur

De infrastructuur van het Zorgnetoost zorgnetwerk zorgt voor een basis om op een generieke manier diensten in de regio aan te kunnen bieden. Deze infrastructuur bestaat op dit moment uit ZNO XDS en het ZNO ZorgPortaal.

ZNO XDS
De enthousiaste reacties van gebruikers van XDS hebben er toe geleid dat het gebruik van XDS en daarmee het aantal beschikbare documenten enorm is gestegen!

ZNO ZorgPortaal
Steeds meer zorgverleners weten dagelijks het ZNO ZorgPortaal te vinden als startpunt voor verschillende regionale diensten.

Downloads

Aanvullende afspraken gebruik capaciteitsmodule

Regionaleafspraken ZNO Overdracht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je altijd op de hoogte blijven? Laat dan je gegevens achter en ontvang het laatste nieuws in je mail.