#Privacymaart: de grootste dader…

Als we Peter van Liere en Erwin Suthof van Trivium Meulenbelt Zorg vragen wat het grootste risico is rondom privacy grappen ze: ‘de grootste dader zit tussen de computer en de stoel. Met andere woorden: mensen vormen een groot risico’.
En wat maakt de aanpak van TMZ uniek? Tweemaal per jaar probeert een legal hacker toegang te krijgen tot de omgevingen om zwakheden en risico’s op te sporen. Vervolgens gaat de organisatie met de bevindingen uit het rapport aan de slag.

Om het gedrag van mensen aan te passen in bewustwording erg belangrijk. Daarom kan je het beste twee keer per jaar hier aandacht aan besteden. Erik Neurink van de Posten heeft daarom in oktober Privacymaart 2020 herhaald binnen zijn organisatie. Leuk om te horen! Ook heeft hij informatie toegevoegd over beveiligd printen, tweefactorauthenticatie en vernietiging van baxterzakjes. Bekijk zijn tips in de afbeelding en doe er je voordeel mee!

Vanuit ZorgNetOost besteden we voortdurend aandacht aan privacy en informatieveiligheid. Wist je dat we zelfs een commissie wet- en regelgeving hebben die actief ontwikkelingen monitort en hier adviezen over uitbrengt? Zo zijn we samen altijd op de hoogte. In deze commissie zitten: Frits Schook (Carrintreggeland), Daphne Oldenkotte (ZGT), Pieter Reijngoud (MST) & Vincent Rikkerink (Roessingh) en natuurlijk onze Lian Vree Egberts.