Marktordening informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg

Marktordening informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg

Onder de titel Marktordening informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg
heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een rapport uitgebracht. In dit rapport richt de
ACM zich met name op de markt voor ZIS/EPD systemen, maar de bevindingen van de ACM zijn
zeker ook van toepassing op andere informatiesystemen in de zorg. Hier geven we in een
samenvatting van het rapport de voor onze regio belangrijkste punten weer.