#ZNOPrivacypost: Driedubbel voordeel met drie handtekeningen!

Weet je nog dat we begin 2020 lieten weten dat Twentse zorgverleners het convenant voor digitale uitwisseling van medicatievoorschriften ondertekenden? Recent hebben drie GGZ-organisaties ook hun handtekening gezet. En daar zijn we heel blij mee!

In het convenant voor digitale uitwisseling van medicatievoorschriften staan de afspraken die zijn gemaakt over de werkwijze bij het verzenden en ontvangen van het digitale medicatievoorschrift via het LSP. Deze afspraken zijn eerder al vastgelegd tussen ziekenhuizen en de openbare apothekers in Twente. Onlangs hebben een drietal GGZ-organisaties ook hun handtekening onder deze afspraken gezet.

GGZ-organisaties hebben de laatste jaren hard gewerkt aan onder andere de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid. En met succes: want Accare, Tactus en at.groep versturen nu ook de medicatievoorschriften via het LSP! Deze organisaties hebben zich door het zetten van hun handtekening ook geconformeerd aan de Twentse afspraken. En daar zijn we blij mee!

Het biedt namelijk voordelen voor de patiƫnt, zoals bijvoorbeeld eenduidige leveringsafspraken over bezorgen, afhalen en levering bij de buren. Ook kunnen zorgverleners efficiƫnter werken en wordt de medicatieveiligheid vergroot. En natuurlijk zijn wij als RSO erg blij met de brede samenwerking in de regio. Dit is een mooi voorbeeld van het vastleggen van regionale werkafspraken volgens landelijke standaarden.

Kortom, driedubbel voordeel door deze handtekeningen. Naar ons idee is het einde nog niet in zicht. Daarom blijven we ons inzetten voor een betere medicatieveiligheid.

RSO #samenwerken #privacy #ZNOPrivacypost #medicatieveiligheid