#Deregiowerkt: ben je al bekend met onze pijlers?

Tijd voor het volgende onderdeel in de campagne #deregiowerkt waarin we je meenemen door ons werkplan. Wist je dat we ons de komende jaren richten op drie pijlers?

We richten ons op het kennis- en samenwerkingsplatform, het regionaal projectportfoliomanagement en de diensten & infrastructuur. En om het lekker praktisch te maken heeft elke pijler een aanspreekpunt. Marloes moet je hebben voor het kennis- en samenwerkingsplatform, Marieke voor projectportfoliomanagement en Pim voor de diensten en infrastructuur.

Kennis- en samenwerkingsplatform
In 2020 is gebleken dat er een sterke behoefte is om regionaal meer samen te werken en kennis uit te wisselen. De pijler kennis- en samenwerkingsplatform geeft hier vorm aan en zorgt er voor dat dit structureel plaatsvindt. Met dit platform richt ZorgNetOost zich op het verkrijgen, vertalen en verspreiden van kennis én op het stimuleren van samenwerking met betrekking tot gegevensuitwisseling in de zorg.

Projectportfoliomanagement
In 2020 maakt ZorgNetOost de kanteling van programmamanagement naar projectportfolio-management. In de regio worden talloze projecten op het gebied van digitalisering geïnitieerd en uitgevoerd. Projectportfoliomanagement stelt ons in de regio in staat om zicht te krijgen en te houden op de projecten in de regio, en daar waar mogelijk te komen tot bundeling waardoor mensen en middelen efficiënter ingezet kunnen worden.

Infrastructuur en diensten
ZorgNetOost beheert de regionale infrastructuur en de regionaal gecontracteerde diensten en ondersteunt gebruikers. Doordat diensten regionaal breed worden gebruikt, wordt kennis en ervaring optimaal uitgewisseld binnen de regio. In de periode waarop dit werkplan zich richt, wordt onderzocht of het huidige aanbod aansluit bij de behoefte van de zorg in Twente en of de manier waarop de diensten worden aangeboden op de meest efficiënte wijze gebeurt.

Benieuwd naar het hele werkplan? Bekijk het hier:

#RSO #regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling #deregiowerkt #digitaliseringindezorg #samenwerken #ict #zorg