#Deregiowerkt: RPPC – Leon Visser

Vandaag zetten we het regionaal projectportfoliomanagement in het zonnetje in onze campagne #deregiowerkt.
Heb jij een goed idee? Dan is het goed om Leon Visser te leren kennen. Hij is de voorzitter van de regionale projectportfoliocommissie (RPPC). Ook wel bekend als chef goede ideeën. Tijdens een sessie op Vliegveld Twente in 2019, reageert Leon op de oproep om meer samen te werken in de regio. Met zijn eerdere ervaringen om het gebied van samenwerken, (h)erkent hij de vraagstukken en het belang van samenwerken. ‘Je bent op elkaar aangewezen en je moet vanuit de verbinding gaan bouwen’, aldus Leon. Zo ontstaat het idee om een regionaal Manifest op te stellen. De ondertekening hiervan is het startsein van meer samenwerking en de nieuwe opzet van ZorgNetOost.


Belangrijke elementen hierin zijn verbinden en kennis & ervaring uitwisselen. Dit zien we terug in de gedrevenheid waarbij Leon als voorzitter betrokken is bij de RPPC. “Het is belangrijk om te weten wat er speelt aan projecten en ideeën om samen invulling te geven aan het regionale projectportfolio. Door te inventariseren en te prioriteren komen we tot een gedragen regionale projectenkalender. En door projectportfoliomanagers aan elkaar te verbinden kunnen we kennis en ervaring uitwisselen.”

#RSO #regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling #deregiowerkt #digitaliseringindezorg #samenwerken #ict #zorg #werkplan