#Deregiowerkt: een goed idee? Gebruik het projectcanvas

Vorige week hadden we het in de campagne #deregiowerkt al over goede ideeën en dat je hiervoor bij Leon Visser moet zijn. Wist je dat we een mooie route hebben ingericht voor nieuwe ideeën? Wel zo duidelijk voor iedereen.

Naast de regionale projectportfoliocommissie (RPPC) zijn we ook gestart met een klankbordgroep regionaal projectportfoliomanagement (RPP). Dit is een brede groep met de afgevaardigden van alle participanten. Zo weten we wat er in de regio speelt en hebben we input voor de regionale projectenkalender. Bovendien een mooie plek om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Met deze nieuwe opzet krijgen we inzicht op de projecten in de regio en daar waar mogelijk komen we tot bundeling waardoor mensen en middelen efficiënter ingezet kunnen worden. Hiermee willen we versnippering voorkomen.

Terug naar de route: heb jij een goed idee? Gebruik hiervoor het projectcanvas. Geen uitgebreid worddocument die je in moet vullen. Maar 1 overzichtelijke plaat, zodat direct de belangrijkste zaken helder zijn. Benieuwd naar het canvas? Bekijk hem hier. Zodra het canvas is ingediend wordt hij beoordeeld door de RPPC en zij vragen, waar nodig, advies aan de andere regionale commissies. Hierover volgende week meer!

#RSO #gegevensuitwisseling #digitaliseringindezorg #samenwerken