Deregiowerkt: Weet jij waar onze regionale infrastructuur uit bestaat?

We sommen het voor je op. We hebben een regionaal #XDS netwerk, waar vorig jaar ruim 2 miljoen documenten op beschikbaar zijn gesteld. En dat de inwoners van Twente er op vertrouwen dat hun gegevens veilig worden uitgewisseld, blijkt wel uit het feit dat bijna 96% van de patiënten JA zegt op de vraag of hij of zij toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van medische gegevens.
En dat is nog niet alles, want steeds meer zorgverleners weten dagelijks het ZNO ZorgPortaal te vinden als startpunt voor verschillende regionale diensten met inmiddels maar liefst 2 duizend gebruikers, zoals huisartsen en apothekers.

Ambitieus als we zijn breiden we onze regionale #infrastructuur uit met een Information Exchange – platform. Hiermee willen we bestaande systemen aan elkaar koppelen om zo sneller en efficiënter informatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten/cliënten uit te wisselen. We gaan stapsgewijs en op basis van usecases de eerste stappen zetten naar een uitwisselplatform.
PS We zoeken nog een goede Nederlands term voor ons platform, dus mocht je suggesties hebben horen we het graag!

#RSO #gegevensuitwisseling #digitaliseringindezorg #samenwerken #werkplan