Deregiowerkt: werk jij al mee?

Vanuit onze functie als regionale verbinder vinden we het belangrijk om een platform te bieden om kennis en ervaring uit wisselen.
Ook hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van alle participanten bij de opzet en uitvoering van ons werkplan. Niet voor niets dat we deze campagne zijn gestart om je mee te nemen in onze plannen.
Mensen met de juiste mensen in contact brengen om samen meer te bereiken, daar krijgen we energie van! En om dit in goede banen te leiden en iedere participant een stem te geven, hebben we een uitgebreide overlegkalender opgezet. Doe jij al mee?

#RSO #regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling #deregiowerkt #digitaliseringindezorg #samenwerken #ict #zorg #werkplan