Deregiowerkt: kennis is macht, kennis delen is kracht

Vorige week heb je al kennis gemaakt met onze overlegkalender, waarin we o.a. voor participanten de kennisgroepen hebben ingericht. Deze groepen zijn een belangrijk onderdeel van onze pijler kennis- en samenwerkingsplatform.
Afgelopen periode is namelijk gebleken dat er een sterke behoefte is om regionaal meer samen te werken en kennis uit te wisselen. Deze pijler geeft hier vorm aan. Met dit platform richten we ons op het verkrijgen, vertalen en verspreiden van kennis én op het stimuleren van samenwerking met betrekking tot gegevensuitwisseling in de zorg. We zorgen er voor dat kennis toegankelijk is, landelijke ontwikkelingen naar de regio worden vertaald en vice versa en organiseren kennissessies en regionale campagnes.
En in het kader van kennis verspreiden hebben we deze week de stand van zaken van de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, ook wel bekend als Wegiz, voor je beschreven. Deze wet houdt niet alleen ons bezig maar houdt ook de kamer bezig, want er zijn meer dan 350 Kamervragen over gesteld. Lees nu alle laatste bekende informatie, zodat je helemaal bij bent voor de stemming na het zomerreces.

#RSO #regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling #digitaliseringindezorg #samenwerken #werkplan