#Deregiowerkt: we willen niet alleen verbeteren, we doen het ook!

De zorg verandert. Samenwerking in de zorg wordt hierdoor steeds belangrijker. We bewegen hierdoor steeds meer naar netwerkzorg. Voor deze samenwerkingen is het cruciaal dat de juiste informatie tijdig op de juiste plek komt.
Zorginstellingen in de regio hebben zich o.a. door ondertekenen van het #Manifest in 2020 verbonden om gezamenlijk hier invulling aan te geven.
Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg (#InZicht) door Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent, MST en ZGT als onderdeel van de subsidieaanvraag InZicht wordt de volgende stap in de standaardisatie van gegevensuitwisseling gezet.

Met de implementatie van Inzicht wordt een fundament gelegd om in de toekomst nog beter samen te werken doordat cruciale informatie beschikbaar is voor zowel zorgverleners als patiënten. Door dit programma zet de regio de volgende stap om patiëntengegevens nog veiliger en sneller uit te wisselen in de regio uiteraard met toestemming van de patiënt. We willen dus niet alleen verbeteren, we doen het ook!

De komende weken buigt VWS zich over onze aanvraag. Binnenkort meer dus.

#RSO #regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling #deregiowerkt #digitaliseringindezorg