#ZNOPrivacypost: Ontwikkelingen digitale toegang in de zorg

We doen steeds meer online, ook in de zorg. Daarom is het belangrijk dat medische gegevens goed beschermd worden. De overheid stelt steeds hogere eisen aan inlogmiddelen die zorgaanbieders gebruiken om toegang te bieden tot digitale diensten. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een ToegangVerleningService en een publieke machtigingsvoorziening. Wat houdt dat in, en wat kan je al doen?

ToegangVerleningService (TVS)
De TVS routeringsvoorziening wordt ingezet als koppeling naar alle erkende inlogmiddelen. Door als zorgaanbieder aan te sluiten op TVS, beschik je in één keer over alle beschikbare erkende inlogmiddelen, zoals bijvoorbeeld DigiD. Je hebt dan maar één koppeling nodig. In de factsheet wordt uitgelegd welke stappen je, samen met je leverancier, kan ondernemen.

Hier kun je alle uitgebreide informatie vinden:

Factsheet zorgaanbieder en leverancier
Documentatie en links aansluitproces
Communicatie toolkit
Vraag en antwoord | Digitale toegang | Gegevensuitwisseling in de zorg
Assesments


Publieke machtigingsvoorziening
Sommige cliënten laten liever iemand anders hun zaken regelen, of kunnen dit niet zelf. Dat kan op een veilige manier met de publieke machtigingsvoorziening. Dit is een handige applicatie waarmee een cliënt zelf iemand anders toegang kan geven tot zijn of haar medische gegevens. Het is niet nodig dat cliënten DigiD-gegevens afgeven.

Om zorgaanbieders op weg te helpen om deze voorziening in gebruik te nemen, heeft VWS een handreiking gepubliceerd. Om de voorziening in gebruik te nemen kan je als zorgaanbieder, en in overleg met je leverancier, een aantal keuzes maken over de manier waarop deze functionaliteit gebruikt kan worden. De handreiking biedt een overzicht van aanbevelingen en overwegingen die richting kunnen geven aan deze keuzes. Hoe meer zorgaanbieders de aanbevelingen opvolgen, hoe groter de uniformiteit binnen de zorgsector als geheel. En dat komt de gebruiksvriendelijkheid voor patiënten en gemachtigden ten goede.

Kennisdeling binnen kennisgroep privacy en veiligheid
We begrijpen dat het niet altijd eenvoudig is om ontwikkelingen zoals TVS en de publieke machtigingsvoorziening te volgen en te interpreteren. Binnen de kennisgroep privacy en veiligheid bespreken we deze ontwikkelingen. We informeren elkaar, wisselen kennis uit én bekijken op welke onderdelen we gezamenlijk kunnen optrekken.

#ZNOPrivacypost #Samenwerken #Verbinden # RSO #Privacy #veiligheid