Samenvatting kamerbrief Wegiz

Op 15 oktober 2021 heeft Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de titel Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. In de brief (van maar liefst 22 pagina’s) gaat de minister nader in op de Wegiz, de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, de afspraken die gemaakt worden met de zorg, de planning en de randvoorwaarden.

Met de brief hoopt de minister ook antwoord te geven op de ruim 350 vragen die de Tweede Kamer in mei stelde over het wetsvoorstel. Veel van de vragen gingen over privacy en informatieveiligheid. Een onderwerp waar we binnen ZorgNetOost ook veel aandacht aan besteden. We kunnen ons voorstellen dat je geen tijd hebt om de hele brief te lezen. Of dat je vooral benieuwd bent naar wat het voor de regio Twente betekent. Daarom hebben we weer een samenvatting voor je geschreven.