#LSPdaarkomjeverdermee: Instellingen in het systeem met potentie

Deze week gaan we in op de instellingen in de systemen voor huisartsen en apotheken om het LSP optimaal te kunnen gebruiken. Lees je mee met de tips?

Zoals je van ons inmiddels gewend bent, is ook deze #LSPcampagne een regionale campagne met o.a. tips uit Twente van huisartsen en apothekers aan de eigen collega’s over hoe je het LSP zo optimaal in kan zetten. Aan René Dull en Joris van Grafhorst de eer om de spits af te bijten. Zij vertellen de beste tips m.b.t. instellingen in de systemen voor huisartsen en apotheken om het LSP optimaal te kunnen gebruiken. Lees mee en vul aan!

Tekst Apotheker René Dull vertelt dat de Samenwerkende Apotheken Enschede al langer bezig zijn om de opt-in vraag voor het LSP bij zoveel mogelijk patiënten beantwoord te krijgen. ‘Naast de opt-in is het ook mogelijk om voor een patiënt in het apotheekinformatiesysteem (AIS) een abonnement te plaatsen voor medicatieverstrekkingen en intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA’s). Wanneer er bij deze patiënt een verstrekking of ICA aanpassing elders wordt gedaan, dan krijgt de apotheek met het abonnement gelijk een bericht dat er iets in het dossier is veranderd. Deze abonnementen zijn vooral geschikt bij patiënten met een medicatierol. Wanneer namelijk de rollen besteld worden en er niets verandert, dan wordt het dossier niet geopend en daarmee ook het LSP niet bevraagd. Een verandering in het dossier kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een middel actief op de toedienlijst gezet moet worden’.

Wil je meer weten over het LSP signaal en de actualiteitscontrole? Bekijk dan de factsheet van VZVZ.

De tip van huisarts Joris Grafhorst is: ‘zet de knop dat waarneemretourberichten automatisch in het dossier komen aan. Dat is een instelling die je zelf actief aan kan zetten’.

Heb jij nog een tip voor ons die hier niet benoemd is? Laat het ons weten.

#TipsuitTwente #gegevensuitwisseling #regionalesamenwerking #kennisoverdracht