#LSPdaarkomjeverdermee: wat hebben we er aan in de dienstapotheek?

Een jaar geleden hebben we samen met dienstapothekers in de regio een reeks webinars georganiseerd. We blikken samen met dienstapotheker Antonella Bortolussi terug.

Antonella vertelt: ‘We gaan veel bewuster met de abonnementen om. Na de webinars heb ik binnen de openbare apotheek waar ik werkzaam ben bij iedereen de abonnementen aangezet. Bij de #dienstapotheek heb ik deze juist uitgezet, omdat we geen eigen patiënten hebben. Naast de verduidelijking over de abonnementen, hebben we binnen de dienstapotheek weer scherp voor ogen hoe het LSP werkt en wat je zelf kan doen om het LSP optimaal te gebruiken’.

Is er nog nazorg nodig?
‘De nazorg zit eigenlijk in het stellen van het volgende doel. We hebben 80% opt-in behaalt en gaan nu door naar 90% opt-in. Maak binnen je apotheek een plan om ook de laatste toestemmingen te verzamelen. Daarnaast zou het goed zijn dat de tip over de abonnementen ook bij collega’s goed tussen de oren zit’, aldus Antonella.

Antonella sluit af met een handige instelling binnen Pharmacom: ‘zodra je een recept aanschrijft, wordt het LSP bevraagd. Dat werkt prettig. Deze vind je in beheer- beheer Pharmacom – LSP – integreren LSP tijdens receptverwerking’.

#LSPdaarkomjeverdermee #LSPcampagne #regionalesamenwerking #gegevensuitwisseling #kennisoverdracht