Weer een mooie mijlpaal in de regio!

TriviumMeulenbeltZorg heeft namelijk de koppeling tussen POINT en hun eigen systeem ONS live gezet. Hierdoor kunnen ze efficiënter werken. Er hoeven geen handmatige acties meer uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld het opslaan en mailen van formulieren. Door deze koppeling komt namelijk de informatie zoals de verpleegkundige overdracht automatisch in hun eigen systeem bij de juiste patiënt. En deze koppeling biedt ook mogelijkheden op de lange termijn: een aanpassing in de taakverdeling kan voor nog meer efficiëntie zorgen wanneer een wijkverpleegkundige ook met POINT kan gaan werken.
We schreven eerder al dat onze overdrachtexpert Marieke Lieverdink-de Gelder bij TriviumMeulenbeltZorg was geweest om de koppeling te testen en te kijken naar de mogelijkheden voor implementatie van de verpleegkundige dataset vanuit het project de juiste zorg op de juiste plek. Dat deze koppeling zo snel live is gezet, bevestigt weer de kracht van onze mooie regio!

#RSO #regionaalsamenwerken #deregiowerkt #overdracht #twente