#LSPdaarkomjeverdermee: wat levert een hoog opt-in percentage in de regio op?

Het klinkt logisch; een hoog opt-in percentage is nuttig en zorgt er voor dat je betere zorg kan leveren. Maar is dit ook echt zo? Wat hebben we er nou aan in de regio? We deden een rondje langs apothekers, huisartsen en huisartsenpost. Lees je mee?

‘Je merkt dat ziekenhuizen steeds meer inzetten om informatie van het LSP op te halen en te raadplegen. Dan kan, omdat we nu een mooi opt-in percentage hebben. Dan kan je er ook echt mee werken’, vertelt apotheker Matthijs van der Kraats.

Apotheker Erik Mijnhardt vult aan: ‘bij de dienstapotheek hebben we van meer patiënten een compleet dossier. Dat is goed voor de zorg’.

Huisarts Wilfred de Boer zegt: ‘door het hoge opt-in percentage is er meer informatie beschikbaar en hierdoor loopt de overdracht van apotheek naar ziekenhuis beter. De beschikbaarheid van medicatie bij opname in het ziekenhuis is beter en dat is heel waardevol’.

Renate Haakmeester van de Spoedpost Huisartsen Twente (SHT) sluit af: ‘er is op de HAP meer inzicht in medicatie die mensen gebruiken, daardoor kunnen betere keuzes worden gemaakt voor de behandeling’.

#gegevensuitwisseling #regionalesamenwerking #kennisoverdracht #LSP