#LSPdaarkomjeverdermee: ontwikkelingen in zicht!

Ontwikkelingen rondom het LSP en gemeenschappelijke diensten van VZVZ volgen elkaar snel op. Om zicht te houden op de ontwikkelingen zijn het juiste moment, de juiste informatie en de juiste collega’s van belang, hebben we gemerkt.

We nemen als LSP regio-coördinator in Twente deel aan de VZVZ-netwerkdagen. Hier worden we bijgepraat over ontwikkelingen. Zo weten we welke ontwikkelingen op welk moment relevant zijn.

Een voorbeeld hiervan is aansluiting van de VVT-sector op het LSP. We hebben gemerkt dat de juiste volgorde in het aansluitproces van groot belang is. Sommige randvoorwaarden moeten al vlot worden ingeregeld, terwijl andere onderdelen later kunnen volgen. We ondersteunen VVT-organisaties bij aansluiting op het juiste moment.

Naast het LSP heeft VZVZ een aantal gemeenschappelijke diensten, zoals Mitz. Door deel te nemen aan de VZVZ-netwerkdagen én door contact met de implementatieconsultant Mitz, kunnen we de regio met de juiste en meest actuele informatie voeden.

Wat ons ook helpt, is dat we actief betrokken zijn bij RSO Nederland. We weten hierdoor steeds beter welke RSO zich met welke thema’s bezighoudt, zodat we elkaar gericht kunnen bevragen. Kortom, de juiste collega’s.

Hoe houdt jij zicht op ontwikkelingen? Laat het ons weten. Misschien kunnen we van elkaar leren.

#gegevensuitwisseling #regionalesamenwerking #kennisoverdracht #LSP